Zdroje pro texty na tomto webu vychází kromě nesčetných přednášek na VŠ i z těchto učebnic a internetových stránek:

Učebnice
COLLINS, R. Douglas. Diferenciální diagnostika prvního kontaktu. 2. české vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-0897-3
STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 2. české vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2780-6
LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK. Chorobné znaky a příznaky: diferenciální diagnostika. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5067-5
TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0512-5
BUREŠ, Jan, Jiří HORÁČEK a Jaroslav MALÝ. Vnitřní lékařství. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-145-2
KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, c2006. ISBN 80-7262-431-8
HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2612-0
LONGMORE, J. M. Oxford handbook of clinical medicine. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-923217-8
BLOCK, Berthold. Průvodce sonografií: kapesní atlas. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0835-3
SEIFERT, Bohumil, Václav BENEŠ a Svatopluk BÝMA. Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2013. ISBN 978-80-7262-934-3
KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4
TOPINKOVÁ, Eva. Geriatrie pro praxi. Praha: Galén, c2005. ISBN 80-7262-365-6
RAFTERY, Andrew T a Eric Kian Saik LIM. Diferenciální diagnóza: do kapsy. Praha: Grada, 2010. Do kapsy (Grada). ISBN 978-80-247-2356-3
KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-246-1986-6
MURRAY, Robert K. Harperova Biochemie. Vyd. v ČR 3., v H + H 2. Jinočany: H&H, 2001. Lange medical book. ISBN 80-7319-003-6
SKALICKÁ, Hana. Předoperační vyšetření: návody pro praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1079-2
HAMPTON, John R. EKG stručně, jasně, přehledně. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-247-0960-0
ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2008. ISBN 978-80-7262-501-7
ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1941-2

Internetové zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org
https://www.webmd.com
https://www.medicinenet.com
https://medlineplus.gov
https://www.healthline.com
https://www.medicalnewstoday.com

https://www.allaboutvision.com
https://en.wikipedia.org
http://www.sukl.cz
https://www.tribune.cz


Obrázky
https://smart.servier.com: licence Creative Commons 3.0

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů