Slezina se nachází v levém podžebří. Vyšetřujeme ji u pacienta ležícího na zádech či na pravém boku. Sondu přikládáme dorzolaterálně paralelně s interkostálními prostory. Vyšetření může být přehlednější při výdechu.

 

Velikost sleziny:

Podélně: pod 11cm

Příčně: pod 4cm (od hilu k diafragmatické kontuře)

 

Slezina (Spleen) v klasickém zobrazení s naznačenými rozměry, dále

 nad bránicí (na obrázku vpravo) je již pleurální prostor.

 

 

Zvětšení sleziny – Splenomegalie provází mnoho onemocnění (krevní choroby, infekční stavy, portální hypertenze apod.). při nálezu výrazné splenomegalie by měly být prohlédnuty lokality s potenciálně přístupnými lymfatickými uzlinami (periaortální, v jaterním hilu, parailiakální aj.).

 

Splenomegalie - Na tomto obrázku je dobře vidět blízký vztah sleziny a levé

ledviny. Z obrázku nelze měřit, ale je jasné, že slezina je silně zvětšná.

 

 

Infarkt sleziny – Mají podobu hypoechogenních zón, tj.více hypoechogenní než normální tkáň sleziny. Výpadek prokrvení může potvrdit barevná duplexní sonografie.

 

Infarkt sleziny - Jdeo hypoechogenní ložisko označené bílou šipkou. Byla

použita barevná duplexní sonografie, ložisko je pochopitelně bez signálu.

 

 

Hematomy sleziny – Jejich vyloučení je důležité po traumatech. Mají podobu hypoechogenních ložisek. Dorzálně od horního (mediálního) pólu sleziny musíme pátrat po volné tekutině – krvi (na UZ anechogenní)!

 

Hematom sleziny - Zde vidíme rozsáhlý hematom mezi slezinou a bránicí.

 

Zranění sleziny - Vidíme 2 hypoechogenní ložiska ve tkáni (zřejmě hematomy)

a velice důležité anechogenní ložisko v blízkosti mediálního pólu sleziny -

potenciálně nebezpečná subkapsulární krev!

 

 

Hemangiomy sleziny – Vypadají jako hyperechogenní kulovitá ložiska. Mohou být podobné ložiskům kalcifikací.

 

Hemangiom sleziny - Hyperechogenní ložisko v červeném kroužku.

 

 

Cysty sleziny – Mají podobu klasických anchogenních kulovitých pravidelných útvarů. Oproti jaterním cystám jsou však mnohem vzácnější.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů