Prostata se nachází pod močovým měchýřem ventrálně od rekta. Nejlépe je zobrazitelná při dostatečné náplni močového měchýře. Zobrazujeme ji ve 2 rovinách – podélná a příčná suprapubická projekce.


 

Velikost prostaty: Prostatu měříme ve 3 projekcích podobně jako močový měchýř – předozadní, boční a kraniokaudální. Objem získáme vynásobením hodnot a následným vydělením dvěma. Rozměry by měly být méně než 45 (boční) x 35 (předozadní) x 35mm (kraniokaudální) a to dává normální výsledný objem méně než cca 25ml.

 

Ultrazvuk prostaty

Tkáň prostaty vidíme při příčném řezu za močovým měchýřem. 

Předozadní rozměr je max. 35mm a příčný rozměr 45mm. 

 

 

Hyperplazie prostaty – Tkáň je zvětšená, objem je větší než 25ml. Prostata je nicméně homogenní a dobře ohraničená.

 

Ultrazvuk prostaty - hyperplazie prostaty

Hyperplazie prostaty - Na příčném řezu vidíme zvětšenou 

tkáň prostaty prominující směrem do močového měchýře.

 

 

Kalcifikace prostaty - Poměrně často doprovází hyperplazii i tumor prostaty. Vidíme ji jako hyperechogenní ložisko (ložiska).

 

Ultrazvuk prostaty - kalcifikace

Kalcifikace prostaty - Na těchto snímcích vidíme prostatu jak v příčném,

tak v podélném řezu. Kromě vlastních kalcifikací je patrná i hyperplazie

prostaty (objem 29.01ml, prominence do močového měchýře)

 

 

Prostatická cysta - Cysty někdy vznikají bez výrazné vyvolávající příčiny nebo souvisí s hyperplazií prostaty. Zobrazí se jako kulovité pravidelné anechogenní útvary. Může se jednat o náhodný nález bez klinické symptomatologie nebo mohou být spojeny s recidivujícími infekčními prostatitidami.


Ultrazvuk prostaty - cysta

Prostatická cysta - Na obou obrázcích vidíme drobnou anechogenní cystu v tkáni prostaty. 

 

 

Karcinom prostaty – Prostata bývá výrazně zvětšená, echogenita je nehomogenní, tkáň prostaty může prominovat, či ještě typičtěji přímo prorůstat do močového měchýře.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů