Pankreas je relativně obtížně zobrazitelný orgán. Zobrazuje se klasicky při transverzálním řezu epigastria. Podélně za ním probíhá vena lienalis, která se v oblasti hlavy pankreatu vlévá do vena portae. Před slinivkou se bohužel obvykle nachází colon transversum, které při přítomnosti střevního plynu slinivku nezřídka zcela zastíní.

 

Triky k lepšímu zobrazení slinivky:

 

1. Silně tlačit sondou, kdy zvyšujeme šanci na vytlačení plynu z colon transversum (současně můžeme pacienta požádat, aby zatlačil břichem proti sondě)

2. Vyšetřit pacienta ve stoje, kdy je šance na pokles colon transversum a obnažení slinivky

3. Snažit se sondu směřovat tak, aby signál procházel skrze jaterní parenchym. Zlepšuje to zobrazení pankreatu (lepší u jater zasahujících více do levé části dutiny břišní)

 

Kaudu zobrazíme lépe tak, že v epigastriu z transverzální roviny zrotujeme sondu proti směru hodinových ručiček.

 

Na slinivce měříme 3 základní rozměry a eventuálně i šíři d. Wirsungi:

1. Hlava pankreatu pod 30mm

2. Tělo pankreatupod 20mm

3. Kauda pankreatu pod 25mm

4. Ductus Wirsungi < 2mm

 

Základní rozměry slinivky + okolní anatomické struktury v klasickém zobrazení

 

 

Lipomatózní pankreas – Pankreas mladého člověka je spíše hypoechogenní, s věkem tukovatí a stává se hyperechogenním. Tento běžný nález označujeme jako lipomatózní slinivku.

 

Lipomatóza pankreatu - Echogenita tkáně slinivky je mnohem vyšší než echogenita jaterní tkáně

 

 

Akutní pankreatitida – Tkáň prosákne, stává se hypoechogennější a hůře ohraničenou vůči okolí. UZ je v diagnostice akutní pankreatitidy nespolehlivý.

 

Akutní pankreatitida - Tkáň pankreatu (P) je prosáklá, před slinivkou dokonce vidíme stopy tekutiny vzniklé při zánětu (Černý anechogenní pruh, na který ukazují šipky). Z dalších struktur vidíme klasicky venu lienalis (SV), aortu (A) a dolní dutou žílu (IVC).

 

 

Chronická pankreatitida – Nacházíme několik charakteristických znaků. Ductus Wirsungi se perličkovitě rozšíří, tkáň pankreatu se stává zrnitou, fibróza se jeví jako okrsky hyperechogenity. Můžeme najít podobně hyperechogenní kalcifikace a eventuálně i cystoid. Okraje slinivky se stanou nerovnými.

 

Chronická pankreatitida - zrnitá struktura tkáně pankreatu s kalcifikacemi

 

 

Pseudocysta pankreatu – Jedná se nejčastěji o pozánětlivou etiologii. Bývá to spíše pravidelná, kulovitá, anechogenní sktruktura.

 

Pseudocysta - Rozsáhlý kulovitý útvar v těsném kontaktu s hlavou pankreatu.

Tumor by mohl vypadat podobně, i když by zřejmě nebyl anechogenní.

 

 

Tumor pankreatu – Jedná se o hypoechogenní nepravidelné útvary mnohdy obtížně odlišitelné od střev či uzlin. Také se někdy může splést s pseudocystou.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů