Močový měchýř je relativně dobře zobrazitelný orgán. Vyšetřujeme klasicky v poloze na zádech. zásadní je, aby pacient před vyšetřením nemočil. Naplněný močový měchýř je dobře viditelný s možností kvalitního hodnocení stěny a umožní orientačně prohlédnout orgány uložené v hloubce za ním (vagina + děloha u žen). Pacienti s PMK by se měli cca 2 hodiny před vyšetřením zakolíčkovat.

 

Naplněný močový měchýř v klasickém transverzálním zobrazení

 

 

Podélný řez močovým měchýřem u ženy - Za měchýřem (Bladder) je pochva (Vagina) a nad

měchýř zasahuje děloha (Uterus). Čím je měchýř plnější, tím kvalitnější obraz získáme.

 

 

Určení rezidua: Změříme močový měchýř ve 3 průměrech – příčný průměr v příčném řezu, kraniokaudální průměr v sagitálním řezu a předozadní průměr v kterémkoliv řezu. Vynásobíme-li tyto hodnoty v cm a následně vydělíme 2, dostaneme objem tekutiny v měchýři v mililitrech. Fyziologické je reziduum po vymočení do 100ml.

 

Zesílení stěny – Difuzní zesílení celé stěny je nejčastěji při cystitidě. Ohraničená zesílení jsou typická spíše pro tumory močového měchýře. Kdy v ideálním případě nalezneme i květákovité útvary vyrůstající ze stěny do dutiny močového měchýře.

 

Chronická cystitida - Difuzní zesílení stěny (červené šipky)

 

Tumor močového měchýře - Dobře patrná květákovitá struktura s lokálním zesílením stěny

 

 

Močové konkrementy – Mohou se zobrazit jako hyperechogenní útvary vrhající klasický ultrazvukový stín.

 

Konkrement - Zobrazuje se jako vejčitá struktura při zadní straně

močonévo měchýře. Je spíše hyperechogenní a vrhá kuželovitý stín.

 

 

Permanentní močový katetr – V měchýři je viditelný nafouknutý balonek katetru jako kulovitý objekt. Pokud pacienta včas před vyšetřením nezakolíčkujeme, bude močový měchýř při zavedeném PMK logicky prázdný, zkolabovaný a tedy špatně přehledný.

Močová cévka - Kulovitý pravidelný útvar v močovém měchýři označený červenou šipkou

 

 

Pozn: V sagitálním pohledu při plném močovém měchýři můžeme vidět za ním uloženou pochvu s dělohou a za nimi také Douglasův prostor.(excavatio rectouterina). U muže pak hned za močovým měchýřem nalezneme obdobné excavatio rectovesicalis. Při podezření na traumata dutiny břišní s vnitřním krvácením v nich hledáme tekutinu (anechogenní ložisko).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů