Ledviny vyšetřujeme v klasické poloze na zádech nebo na boku (pravou ledvinu na levém boku a naopak). Ledviny se lépe zobrazí v nádechu.

 

Na ledvině rozlišujeme hypoechogenní parenchym s pyramidami a hyperechogenní centrální část. Ledviny prohlížíme v podélném i příčném řezu. V příčném řezu lze zobrazit hilus.

 

Hodnoty:

Délka ledviny: 10-12cm

Šíře ledviny: 4-6cm

Šíře parenchymu – 13-25mm

 

PPI: do 30 let věku > 1,6:1 , od 30 do 60 let věku 1,2-1,6:1, nad 60 let věku okolo 1,1:1

(PPI = poměr šíře parenchymu a hyperechogenní dřeně)

 

Pravou ledvinu v podélném průřezu obvykle zachytíme se sousedícím jaterním parenchymem. Díky tomu můžeme zhodnotit echogenitu jater. Zdravá jaterní tkáň má stejnou či jen o jeden stupeň šedi vyšší echogenitu než ledvinný parenchym. Vyšší echogenita jater svědčí pro steatózu jaterní.

 

Ultrazvuk ledviny

Podélný řez pravou ledvinou s naznačenými rozměry, sousedící

jaterní parenchym jeví známky steatózy (viz. výše)

 

 

Parenchymový můstek – klinicky nevýznamný nález hypoechogenní linky protínající jinak normální hyperechogenní centrum ledviny.

 

Ultrazvuk ledviny - parenchymovy mustek

Parenchymový můstek - centrální hyperechogenní oblast je přeťata

hypoechogenním pruhem (v červeném kroužku)

 

 

Ledvinový hrb – Jedná se o zesílení parenchymu levé ledviny pod dolním pólem sousedící sleziny. Jde o norm. nález u 10% vyšetřovaných. Může být omylem zaměněn za tumor.

 

Ultrazvuk ledviny - ledvinovy hrb

Ledvinový hrb - Parenchym levé ledviny (v blízkosti je slezina) je v laterální části zesílený

 

 

Ledvinné cysty – Jsou kulovité pravidelné anechogenní útvary. Časté jsou parenchymové cysty a parapelvické cysty. Parapelvické jsou uloženy v centrální části ledviny a mohou být někdy zaměněny s dilatací vyluč. systému ledviny při hydronefróze.

 

Ultrazvuk ledviny - cysta

Ledvinná cysta - Rozměrný anechogenní kulovitý útvar v oblasti pólu ledviny

 

 

Pyelonefritida – Ledvina je zvětšená, zvýší se echogenita parenchymu (nespecifický příznak přítomný i u GN, amyloidoze apod.).

 

Degenerativní procesy ledvin – Dochází k ztenčování parenchymu. U často přítomné angionefroskleróze nalezneme v parenchymu ledviny nad pyramidami četné krátké hyperechogenní linky.

 

Městnání moče – Při hydronefróze nalezneme dilataci pánvičky a případně kalichů. Zobrazí se jako hypoechogenní útvary v centrální části ledviny. Od dilatovaných cév je snadno odlišíme barevnou duplexní sonografií, odlišení od parapelvických cyst může být velmi obtížné.

 

Hydronefróza má dle UZ 3 stupně:

1. Dilatace pánvičky

2. Dilatace pánvičky + rozšíření kalichů (+ event. mírné zúžení parenchymu)

3. Dilatace pánvičky + rozšíření kalichů + výrazná atrofie parenchymu

 

Ultrazvuk ledviny - hydronefroza

Hydronefróza - patrná je dilatace pánvičky i kalichů, renální

parenchym se zatím (jen tak od oka) nezdá výrazně atrofický

 

 

Nefrokalcinóza – Zobrazení hyperechogenních konkrementů není mnohdy snadné (prakticky nemožné v taktéž hyperechogenním centru ledviny), důležité je orientovat se podle hypoechogenního ultrazvukového stínu, který vrhají.

 

Ultrazvuk ledviny - nefrokalcinoza

Nefrokalcinóza - Vidíme 2 konkrementy (označeny slabými čevenými kroužky)

splývající s hyperechogenním centrem. Vrhají však patrné kuželovité stíny.

 

 

Infarkty ledviny – Ischemie ledviny se projeví jako trojúhelníková mírně hyperechogenní léze parenchymu s bazí při kapsule.

 

Zhoubné tumory – Jedná se o nepravidelné anizoechogenní útvary, někdy mohou mít cystickou složku.

 

Ultrazvuk ledviny - tumor

Tumor ledviny - Rozsáhlá ne zcela pravidlná masa vystupuje

z parenchymu a způsobuje jeho lokální rozšíření.

 

 

Angiomyolipom – Tento nezhoubný nádor se v první fázi zobrazí jako hyperechogenní ložisko. S růstem se stává nehomogenní a odlišení od zhoubného tumoru je obtížné.

 

Ultrazvuk ledviny - angiomyolipom

Angiomyolipom - Na 2 ultrazvukových snímcích vidíme

kulovitý hyperechogenní útvar v parenchymu

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů