Aortu můžeme při ultrazvuku břicha zobrazit od horního epigastria až po bifurkaci na ilické tepny. Zobrazení je možné v podélném i příčném řezu.

 

Rozměry:

Normální průměr: pod 25mm

Ektázie: 25-30mm

Aneuryzma: nad 30mm

 

Ultrazvuk brisni aorty

Klasický příčný (transverzální) pohled na aortu v epigastriu

 

 

Ultrazvuk brisni aorty

Podélný boční (sagitální) pohled na horní úsel břišní aorty. Kromě jater se v tomto pohledu dá diferencovat odstup truncus coelicacus a pod ním odstup arteria mesenterica superior.

 

 

Ateroskleróza – Ultrazvuk vidí aterosklerotické pláty s kalcifikacemi jako šedé útvary v luminu.

Jsou častým nálezem u pacientů vyššího věku.

 

Ultrazvuk brisni aorty - ateroskleroza

Ateroskleróza aorty - Vidíme hyperechogenní stěnu (Aorta Wall)

a v anechogenním luminu šedavé hmoty plátu (Atherosclerotic Plaque)

 

 

Aneuryzma aorty – Aneuryzma břišní aorty je zřejmě nejvýznamnější z relativně častých nálezů. Musí se určit jeho podélnou délku, maximální příčný průměr a eventuálně i jeho přestup na odstupující cévy. Je důležité vědět, že v aneuryzmatu se často vytváří tromby. Zatímco lumen aorty je anechogenní, trombus se jeví jako hypoechogenní útvar.

 

Ultrazvuk brisni aorty - aneurysma

Aneuryzma aorty - Podélný pohled na vakovité rozšíření

 

 

Ultrazvuk brisni aorty - aneurysma

Aneuryzma aorty - Příčný pohled na aneuryzma aorty (v kroužku). Skutečně

průtočná je ovšem jen malá část aorty (anechogenní lumen aorty, přerušovanou čárou

jsem si dovolil označit jeho průměr).  Zbytek dutiny aorty  je vyplněn trombem. 

 

 

Disekce aorty – Sonda v ideálním případě zobrazí uvnitř aorty 2 lumina – jedno pravé (původní) a druhé nově vzniklé ve stěně aorty.

 

Ultrazvuk brisni aorty - disekce aorty

Disekce aorty - Podélný řez nám ukáže 2 lumen, z nichž

jedno vzniklo proniknutím krve do stěny aorty.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů