Tento text se týká kontroly SÚKL stran zacházení s léčivými přípravky. Tyto kontroly nejsou příliš časté, ale mohou postihnout prakticky kteréhokoliv poskytovatele zdravotnické péče. Kontrola bývá ohlášena předem, teoreticky ale může přijít i bez varování (např. jde-li o kontrolu v reakci na udání).

Kontrola u nás trvala asi 45 minut, kontroloři byli dva – v jednotlivých bodech jsem sepsal, co se asi (ne)očekává.
 
 • chtěli vidět vypracované Standardní operační postupy pro zacházení s léčivy
 • ptali se, jakým způsobem objednáváme léky (jestli dáváme papírové žádanky, jestli z jedné, nebo více lékáren) a vakcíny (od kterých firem)
 • kontrolovali dodací listy + faktury z lékárny a od distributorů vakcín
 • kontrolovali, jak máme uložené opiátové recepty (malý trezorek na klíč v zamčené zásuvce stačil)
 
 • kontrolovali aktuální seznam léčivých přípravků a vakcín v ordinaci
 • kontrolovali, zda denně měříme teplotu v chladničce a ve skříňové lékárně a chtěli vidět záznamy
 • kontrolovali teploměr v chladničce a potvrzení o kalibraci (u kalibrace teploměru platí, že doporučují rekalibrovat á 5 let, ale jde o pouhé doporučení)
 • zajímali se o to, zda kontrolujeme stav a expiraci léčiv – vyrobili jsme tabulku pro chladničku a skříňovou lékárnu, kontrola sestrou opatřená podpisem a případně krátkou informací o vyřazeném léku 1x měsíčně jim stačila
 
 • chtěli vidět, jak píšeme e-recept
 • chtěli vidět, jak zaznamenáváme aplikaci určitého přípravku do dokumentace (chtěli najít nějakého pacienta, stačila jim např. aplikace vakcíny proti tetanu)
 
 • chtěli vědět, zda jsme registrováni na webu SÚKL, a zda čteme novinky stran léčiv, které SÚKL posílá
 • ptali se, jak bychom hlásili nežádoucí účinek léku (ideálně elektronicky na webu SÚKL)
 
 • ptali se, jak likvidujeme léky, chtěli vidět smlouvu s firmou na likvidaci nebezpečného odpadu (smlouva by měla zmiňovat kód 180109 – vyřazená léčiva)
 • chtěli vidět, kam ukládáme léčiva k likvidaci (musí být viditelně popsaný kyblík)
 
 • ptali se, zda e-receptem posíláme léky přímo pacientům, nebo jakémukoliv jinému subjektu, např. přímo lékárně, což se pochopitelně nesmí (e-recept na telefon příbuzného v případě nutnosti nevadil)
 • ptali se, zda vydáváme léky pacientům (nevadilo by jim to, ale musely by být přesně označené atd.)
 • ptali se, v jaké situaci bychom psali normální recept (doma u pacienta, výpadek internetu apod) a zdůrazňovali, že na něm má být napsaný důvod jeho vystavení
 • chtěli klasické recepty vidět a kontrolovali, že nejde o „bianco“ prázdné recepty oražené razítkem
 • ptali se, zda upravujeme léky v ordinaci, měli na mysli i ředění injekčních léků a při pozitivní odpovědi chtěli vidět, že máme v lékárně aqua pro inj.
 • kontrolovali, že nikde nejsou reklamní předměty na léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění
 • do skříní nenahlíželi, ale prý mohou s výjimkou skříní s osobními věcmi


 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů