Akce Děkujeme, odcházíme má v současných podmínkách dobrou šanci na úspěch. Vzhledem k tomu, že  informační kampaň všech zúčastněných stran se začíná přiostřovat, rád bych si položil a současně zodpověděl několik důležitých otázek.

 

1. Proti komu je akce zaměřená?

Akce je zaměřená proti našim politickým představitelům a to bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Není zaměřená proti primářům oddělení, ředitelům nemocnic ani pacientům.

 

2. Na koho akce dopadne?

Nebudeme si nic nalhávat, ačkoliv je akce zaměřená proti našim politikům, tak v první fázi dopadne na pacienty. Dojde k náhlému výraznému zhoršení lékařské péče, eventuálně k jejímu zhroucení. To v druhé fázi postihne politiky, kteří si takovou situaci nebudou moci dovolit. Přirozeně je nutno zdůraznit, že političtí představitelé mohou tento neblahý vývoj událostí včas zastavit, splní–li oprávněné požadavky státních lékařů. Pokud to neudělají, odpovědnost dopadne na jejich hlavy.

 

3. Je tato akce v souladu s morálkou respektive s přísahou zdravotníka?

Povolání lékaře je takové zajímavé a specifické. Lékaři ve své podstatě nesmí stávkovat, tj. stávkovat mohou, ale „péče o pacienta musí být zachována“. Je to správné, protože lékařské řemeslo se má dělat pořádně, ale na druhou stranu to lékařům de facto znemožňuje si cokoliv vynutit. Na koho zapůsobí stávka, která není stávkou? Hromadné podání výpovědí je něco jiného – proti přísaze není, proti morálce z mého pohledu už vůbec ne. A je zde jeden důležitý rozdíl oproti stávce – lékařská péče v tomto případě nemusí být zachována.

 

4. Je akce vhodná v době krize?

Tato otázka je stává mantrou našich politiků. Vážení přátelé, argument proti zvýšení platů zdravotníků se najde v jakékoliv době. Krize skončí, přijdou povodně, pak třeba suché léto, pak cokoliv jiného. Tento stát měl 20 let na to, aby s platy lékařů něco radikálnějšího udělal a nestalo se vůbec nic. Krize nekrize musí politici těch několik miliard ročně na zvýšení platů státních lékařů v rozpočtu sehnat (tj. v jiném resortu ubrat). A jak to mají udělat? Nechali se od nás zvolit, berou velmi slušné prebendy, tak budou muset prokázat trochu kreativity a snahy. Když vidím, jak si nejmenovaný ministr dopravy za samozřejmě zcela legální zisky ve stavební firmě kupuje luxusní sídla za sto milionů, a to celé bez střetu zájmů, tak si myslím, že nějaké rezervy tu někde budou :-). My ovšem léčíme lidi a na jejich hledání proto nemáme tolik volného času.

 

5. Kam lékaři po odchodu z nemocnic půjdou a co budou dělat?

Tato otázka je důležitá, protože řada občanů včetně mnoha lékařů ji neumí zodpovědět. Ve skutečnosti je velmi prostá – lékaři nikam chodit nemusí. Prostě si na pár týdnů udělají volno, sednou k televizi a odpočinou si. Bude-li akce úspěšná, tak se do několika týdnů zdravotní péče totálně rozpadne a lékaři se vrátí do nemocnic jako vítězové. Pokud akce nedopadne dobře, vrátí se za pár týdnů lékaři do nemocnic na svoje stará místa za své staré platy jako poražení. A vezme je v takovém případě nemocnice zpátky? Ovšemže ano, protože není nikdo, kdo by je mohl nahradit. Není co ztratit, může se jedině získat.

 

6. Kdo bude mít z akce užitek?

Cui bono? – to je ta klíčová otázka. Bude-li akce Děkujeme, odcházíme úspěšná, budou mít z krátkodobého hlediska největší užitek státní lékaři, kteří budou konečně spravedlivě ohodnoceni. Z dlouhodobého hlediska budou však mít velký užitek i pacienti, ačkoliv si to v této chvíli asi neuvědomují. Tento zdánlivě troufalý výrok zdůvodním v odpovědi na další (a poslední) otázku.

 

7. Co když akce Děkujeme, odcházíme nevyjde?

Pokud akce nevyjde, bude část veřejnosti jásat, jak chamtiví doktůrci dostali přes prsty. Tito lidé si ovšem nevidí na špičku nosu. Akce Děkujeme, odcházíme je dost možná jen posledním zoufalým vzepětím lékařů v našem zdravotnictví a snahou zastavit jeho personální rozklad. Lékařů ve státních nemocnicích ubývá, zejména specialistů. Lékařům se otevřely dveře na západ, kde je zcela jiná finanční situace, a stále více jich odchází. Vyrůstají nové generace mladých lékařů, kteří jaksi už nebudou otročit pro dobro společnosti, ale kteří chtějí být za svou těžkou práci slušně ohodnoceni (jak sobecké, že?). Západní státy mají také nedostatek lékařů a poptávka po českých doktorech je velká. Po neúspěchu akce budou státní lékaři tiše pracovat, ale postupně se jejich řady budou tenčit. Po několika letech agonie pak nutně dojde k tomu, že totální nedostatek lékařů si zvýšení platů stejně vynutí… jenže to bude ve chvíli, kdy ani za nehorázně velké peníze odpovídajícího specialistu nikdo nesežene. Co bude pak, těžko říci, ale pacientům se to rozhodně líbit nebude.

 

Na závěr bych proto našim spoluobčanům vzkázal: Lékaři tuto akci dělají pro sebe, ale z dlouhodobého hlediska budete mít užitek i vy. Pokud tato akce nevyjde, můžete se lékařům posměšně vysmát, ale za pár let vás smích přejde.

 

 

 

 

K tomuto textu opět přidávám některé zajímavé názory našich spoluobčanů, tentokráte z diskuze na Ceskenoviny.cz. Kolegové lékaři a medici, čtěte pozorně (chyby a překlepy záměrně ponechávám):

 

1. Pakujte bílofračníci. Stejně v nemocnicích nic jiného neděláte, že čekáte na úplatek a na nočních mrdáte sestřičky.

 

2. Než odejdete,zaplaťte studia,praxi,atestace ap. Kam to až zajde,ti všichni co berou nejvíc,tak chtějí ještě víc a to všechno mají zaplatit ti,co jsou dole...

 

3. Pro všechny nenasytné bych vystavil ůčet za náklady spojené s jejich vzděláním a po úhradě ať jdou do pryč. Vždyť se chovají hůř,než naši vyvolení !!! Pokud umí počítat,tak již nyní mají aspoň 5ti násobek platu dělníka ve fabrice-hanba jim !!!

 

4. Špička lékařů je už dávno v zahraničí. A ti co zde zůstali nemají venku žádnou šanci. Jenom vyhrožujou. Tito felčaři jsou pro naše životy i nebezpeční, protože koukají jenom na prachy a léčení je nezajímá.

 

5. Děkujeme, odcházíme? Nemáte za co, už jste ostatně měli být pryč. Na lékaře, pro které je nejdůležitější mzda, totiž čeká celá Evropa.

 

6. Ale už jděte! A rychle! Než takovýho doktora, to se radějˇoběsím!

 

7. Stále se chodí kolem a nikdo se ještě nevyjádřil.Chceš odejít,dobře,ale vystudoval jsi v této republice zdarma,tak před odchodem studia zaplat'.

 

8. Ale to jsou jen kecy,kecy a kecy!!!Oni totiž nemají kam odejít,nikde na ně nečekají/ta doba je již pryč/a když,tak jen pár šťastných jedinců! Takže hošani klídek,10% z platu dolů a hezky makat jako ostatní!!!!

 

9. A kam půjdou? Do Afriky v rámci "Lékařů bez hranic" zachraňovat další černé dětičky, aby jich bylo ještě víc a měli ještě větší nouzi? A sem polezi HIV pozitivní experti z muslimských zemí a Asie. V tom případě Děkujeme, odtáhněte...

 

10. No páni lekaři není to jtak jednoduché, To, co za něco stálo odešlo. A o neoduky kteří v Česku převažují, rozhodně venu zájem nebude.

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů