Psychologie a etika

Aktualizace 2024: Předmět byl zrušen a rozdělen na psychologii a bioetiku.


Aktualizace 2016: Udávám informace velmi pěkně popsané kolegou Danielem Dvořákem. Psychologie a etika nyní již nejsou vyučovány souběžně, tj. v 1 týdnu, nýbrž každému je věnován zvláštní týden, což znamená, že chirurgie místo původních 6 týdnů trvá jenom 5.
 
Lékařská psychologie a psychoterapie 3:
 
Jedná se o 1 týdenní předmět, který je zakončen klasifikovaným zápočtem. Nejzajímavější byl bezesporu hned první den, který sestával ze 2 částí. Tu první teoretickou část vedla dr. Prášková a byla zaměřena obecně na psychoterapii. Druhá, praktická část byla na klinice adiktologie kousek za Apolinářem. Tam jsme měli možnost si popovídat se skutečnými pacienty, kteří se léčili ze závislosti na alkoholu, což bylo velmi zajímavé. Další dny mi už ničím neutkvěly, kromě středy, kdy jsme měli sezení v centru Animaterapie a probírali jsme s profesionálními terapeuty problematiku rodinné terapie.
 
Zápočet
Velmi příjemnou změnou je zrušení pátečního, naprosto ultrazbytečného zápočtového testu, takže předmět je zakončen pouze závěrečným přezkoušením. Otázek je celkem 40 a jsou rozděleny do 2 okruhů po 20, přičemž si z každého taháte jednu. Toto ale není fixní, neboť někteří examinátoři vůbec otázky tahat nedávají a zkoušení probíhá písemnou formou. Já osobně absolvoval zápočet u dr. Bartůškové, u níž bylo vše písemně, nicméně kdyby to někomu nepřišlo dostatečně adekvátní, nabídla možnost následného ústního vyzkoušení. Jinak někteří zkoušející to nehrotí vůbec, jiní (as. Vavrda) trochu více, ale prakticky se zde nevyhazuje, tak buďte v klidu.
 
Materiály
Já se učil z vypracovaných otázek a  případné nejasnosti hledal na googlu. Je na to dokonce i učebnice, ale nevím o nikom, kdo by se sní zatěžoval.
 
Závěr
Úplná pohoda. Jako kdyby se vyhazovalo i na psychologii, bylo by to na té naši fakultě vážně k nesnesení.
 
 
Bioetika 2
 
Co se etiky týče, tak jsme ji měli hned po psychologii a byla o mnoho zajímavější. Stáže byly připraveny opravdu dobře a každý den se probírají etické aspekty péče o lidi různých věkových kategorií.
 
Pondělí: velmi zajímavý seminář s dr.Zlatohlávkovou zaměřený na počátky života. Konal se odpoledne na porodní klinice v Apolináři a bylo to velmi zajímavé. Hodně jsme se dozvěděli o etice péče o nezralé novorozence.
 
Út + Čt: Tak tyto dny jsou jedním slovem One man show doc. Payna. Pan docent se opravdu velmi rád poslouchá a sledovat jej opravdu není nic lehkého. Zvlášť když na  5 minut vypnete a zjistíte, že najednou řeší nějaké jogurty v sámošce. Rozhodně doporučuji si dělat poznámky, protože se dá očekávat, že to co říká, u zápočtu bude chtít slyšet. Přišlo mi, že prostřednictvím svých přednášek se nám snažil vnutit svůj vlastní názor, který jako jediný považuje za správný, což mě velmi iritovalo. Kromě toho jsme se v tyto dny na chvilku dostali na Psychiatrickou kliniku a na kliniku KARIM ve VFN a probírali etiku péče o duševně nemocné a o pacienty na JIP.
 
St: V tento den jsme se doc. Venturou podívali do Jedličkova ústavu. Tato stáž mi přišla jako vůbec nejzajímavější, přičemž nám byla nabídnuta velmi zajímavá zkušenost, a to stát se na zhruba hodinu až dvě vozíčkářem. Úkolem bylo udělat okružní jízdu po centru prahy, přičemž byla povinnost použít alespoň 2 prostředky MHD. Myslím, že až nyní kolegové, kteří to absolvovali, skutečně poznali, s čím se tito lidé musí den co den potýkat.
 
: Poslední den jsme se věnovali problematice péče o umírající a navštívili jeden pražský hospic. Návštěvy pacientů na pokojích se již neprovádí, neboť to prý opakovaně někteří kolegové psychicky nezvládli. Dále musím vyvrátit mýtus, že hospice jsou jakési domy hrůzy, kde lidé pouze čekají na smrt. Jedná se o naprosto normální zdravotnické zařízení, kde je pacientům poskytována kvalitní péče. Někteří se z hospiců dokonce i dostanou domů.
 
Zápočet
Předmět je zakončen stejně jako Psychologie klasifikovaným zápočtem. Zkoušející jsou všehovšudy 2, a to doc. Ventura a doc. Payne. Vřele doporučuju nezaspat zápis a zkusit se dostat k doc. Venturovi. Oba si vypisují své vlastní termíny, takže dopředu víte, ke komu půjdete. Rozhodně se naučte Zlaté pravidlo lékařské etiky, fáze umírání dle Kubler-Rossové a Základní etické principy. Pokud nebude jiného bytí a budete zkoušeni doc. Paynem, tak se s ním hlavně nehádejte a ve všem s ním souhlaste.  Jinak k němu můžete jít i několikrát.
 
Verdikt
Zajímavý předmět, který podělali tím, že dali zkoušku na jeho konec. Já osobně bych dal pouze zápočet za docházku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Původní text + materiály ke stažení (Jiří Štefánek): Jedná se o 1týdenní stáže, které se konají v ten samý týden. Psychologie bývá ráno a etika odpoledne. Psychologie je prostě několik prakticky zbytečných seminářů, které jsou v pátek zakončeny zápočtovým testem. Otázky na něj si lze stáhnout na výše uvedených stránkách ústavu. Raději se je nadrťte nazpaměť, protože ten test je sice blbost, ale když ho nenapíšete, tak máte prostě smůlu. Náš kruh měl navíc v pátek as. Havrda a nezdál se v náladě, že by někomu nenapsaný test odpustil.

 

Zkouška byla vcelku lehká. Jsou i zkoušející, co to více hrotí, ale jistě se moc nevyhazuje.

 

Etika je odpoledne formou stáží na různých místech (psychiatrie, dětská klinika, revmatologie...) a konečně začíná být zajímavá. Mě se hlavně líbila 1denní návštěva hospicu někde v okolí Bohnické léčebny. Bylo zajímavé vidět medicínu v její nejsmutnější formě, jakou péče o umírající podle mě je a dozvědět se i leccos o problematice hospiců, jejich nedostatku apod. Po strašných teoretických přednáškách v druháku a nemastných neslaných seminářích ve třeťáku konečně slavila etika úspěch.

Samozřejmě, že by to nebyla etika, aby se nevyskytl jistý problém. My etikou a psychiatrií začínali, takže se nás to netýkalo, ale MUDr. Payne odmítal uznat fakt, že jedno odpoledne z onoho týdne využívali někteří studenti na řádnou zkoušku z jiného předmětu. Byly stížnosti a už je vše myslím urovnáno. Nikdo totiž nemá právo vám zakázat jít odpoledne na zkoušku a počítat vám termín jako absenci.

Pozn 2009: Očividně nic urovnáno není, Payne prý pořád dělá problémy a nutí studenty, aby si odpolední "absenci" nahrazovali. To považuju za skandální.

 

Na zkoušku z etiky jsme se sami rozdělovali a polovina lidí šla k Paynovi a polovina k Venturovi. Nyní si Payne i Ventura vypisují na SIS termíny sami, takže víte, ke komu půjdete.  Co čekat od zkoušky z etiky? Studenti to sotva umí, zkoušející se ptají na různé blbosti, ale většinou se to nějak překlepe. tu a tam je někdo vyhozen, ale dá se to. Jeden kolega o rok níž byl vyhozen a MUDr. Paynem obviněn z nacistického myšlení, protože řekl, že eutanázie je zabití z milosti. No, tohle o eutanázii panu doktorovi raději fakt neříkejte a myslete si svoje. Já s pojmem eutanázie jako vražda z milosti taky žádný velký problém nemám a za nacistu se přesto nepovažuju.

 

Přidávám vypracované otázky z psychologie - starší verze a novější verze (2016 - díky kolegyni V. U.!) A tady jsou nějaké vypracované otázky z etiky (zip). K nim upozorňuji, že jsou dělané podle již neexistujících otázek a že některé věci v nich se etikům nelíbí. Na druhou stranu moc jiných použitelných zdrojů k etice asi není. Vím o čem mluvím, já si Paynovu knihu otevřel (a rychle zahodil).

Přezůvky a plášť: Plášť a přezůvky na etiku nejsou potřeba, na psychologii se doporučují přezůvky první den stáže.

 

Absence: 0 (Co byste u týdenní stáže čekali jiného...)

 

Verdikt: Žádný velký problém, tenhle týden trochu zabírá čas tím, že máte výuku dopoledne i odpoledne. Rozhodně si nenechte ujít ten hospic.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů