Níže uvedený text šířený LOK nyní státní lékaři podepisují. Na našem oddělení prakticky okamžitě podepsala většina lékařů. Že by se konečně něco pohnulo? Nejsem moc velký optimista, ale přesto doufám.

 

Cituji:

 

PROHLÁŠENÍ O PŘIPRAVENOSTI K UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

 

Já níže podepsaný lékař (lékařka), zaměstnanec jedné z českých nemocnic, deklaruji svoji připravenost a rozhodnutí ukončit svůj pracovní poměr v této nemocnici k 31. prosinci 2010, v případě, že nebudou splněny, anebo alespoň podniknuty základní kroky ke splnění následujících podmínek:

 

1. zavedení jednotné mzdové normy pro zdravotníky tak, aby základní plat bez přesčasů odpovídal schválenému násobku průměrné mzdy v ČR s účinností od 1.1.2011

 

2. zrušení stávajícího systému postgraduálního vzdělávání a převedení kompetencí utvářet a realizovat postgraduální vzdělávání do kompetence ČLK

 

3. s účinností k 30. červnu 2010 Ministerstvo zdravotnictví ČR ukončí platnost současné úhradové vyhlášky a nahradí ji minimálně vyhláškou platnou pro rok 2009

 

MUDr.

 

V.r.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů