Primární péče 

Primární péče v 6. ročníku je v podstatě 2týdenní stáží v ambulanci praktického lékaře. Ústav nám vyšel dost vstříc a připravil všechno v elektronické formě, takže není nutný žádný osobní kontakt. Mě to velmi vyhovovalo, protože jsem měl před začátkem stáže volno a hodilo se mi všechno vyřizovat přes internet z tepla domova a nemuset jezdit až do Prahy.

Na vlastní stáž je nutné se elektronicky přihlásit předem na stránkách ústavu. Přihlásíte se tam do systému pomocí vašeho jména a hesla (heslem je vaše číslo studenta). Po přihlášení si pak můžete ze seznamu vybrat určitého praktika v Praze, nebo můžete napsat jméno a adresu jakéhokoliv jiného vámi libovolně vybraného praktického lékaře. Na stránkách ústavu se píše, že vybrat si vlastního praktického lékaře (který v seznamu není) je možné jen z naléhavých důvodů, ovšem ve skutečnosti je to každému jedno a já osobně to můžu doporučit.

S lékařem, kterého si vyberete, byste samozřejmě měli být domluveni. A to je všechno, pak už k němu jen jdete na stáž.

 

Potřebné dokumenty: Dovolil jsem si je pro přehlednost převzít ze stránek Ústavu všeobecného lékařství:

Průvodní list pro praktického lékaře – Je určena pro vámi zvoleného praktického lékaře a je to v podstatě žádost ústavu, aby vám byl při stáži nápomocen a něco vás naučil.

Potvrzení o vykonané stáži – Tento dokument budete potřebovat k udělení zápočtu. Praktický lékař vám ho podepíše a společně s vámi vyplní činnosti, které jste vykonali (Tedy většinou jen podepíše a vyplnění nechá čistě na vás).

Několik rad ke kazuistice – Obsahuje přehled toho, co by mělo ve vámi vypracované kazuistice pacienta být.

 

Zpracovanou kazuistiku pacienta (1 až 2 stránky A4) a popis vaší stáže (opět 1 až 2 stránky A4) pak do týdne od konce stáže odešlete mailem na adresu vselek@lf1.cuni.cz. Do mailu s těmito dvěma soubory napíšete termín, kdy se chcete zúčastnit závěrečného semináře. Na stránkách ústavu najdete vždy dva odpolední termíny pro každý kruh. Počet lidí na jeden termín není zřejmě nijak omezen. Pokud se termínů přidělených vašemu kruhu nemůžete zúčastnit, lze se bez problémů písemně domluvit na termín jiný.

Pokud nevíte, co máte do hodnocení stáže psát, předkládám vám pro inspiraci moje hodnocení. Je v podstatě jedno, jakým způsobem to vypracujete – berte to jako takové slohové cvičení.

 

Závěrečný seminář: My měli závěrečný seminář s panem doktorem Muchou. Bylo nás hodně a tak jsme probírali stáže dohromady (jinak se zřejmě probírají individuálně). V podstatě se bavíte o stáži, o vybavení ordinace praktika, jak praktik jednal s lidmi, jak se vám stáž líbila a tak podobně. Navíc byl čas na letmé probrání tří kazuistik. Kromě toho odevzdáte potvrzení o vykonané stáži se zaškrtanými vykonanými činnostmi. Pokud vás bude na termínu málo, tak s vámi budou procházet kazuistiku a hodnocení stáže jednotlivě. Upozorňuji, že vaše texty opravdu pročítají, tak tam nepište žádné blbosti.

 

Absence: Záleží na dohodě s praktickým lékařem, u něhož budete stážovat.

 

Verdikt: Ústav praktického lékařství je z mého pohledu medika jeden z nejlepších ústavů na této fakultě. Opravdu je vidět, že je pro jeho pracovníky výuka a budoucí osud praktického lékařství jako oboru velice důležitá. Lidé na ústavu mají snahu nás něco naučit a přitom se k nám chovají slušně a přátelsky. Stáží u praktického lékaře vám nechávají v podstatě volný režim a vy sami se v jeho ambulanci naučíte, co budete chtít. Kupodivu to funguje a drtivá většina studentů si stáž opravdu odchodila. Prostě obrovská pochvala a já budu na tento ústav vždy v dobrém vzpomínat, což se o 1. LF jako celku tak úplně říci nedá. Za vstřícný přístup ke studentům musím pochválit zejména pana doktora Muchu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů