Zkušební otázky ke zkoušce po ukončeném vzdělávání v základním kmeni VPL

Tato část obsahuje 75 vypracovaných otázek ke "kmenové zkoušce" v oboru všeobecné praktické lékařství. Vypracovával jsem je na přelomu roku 2021/2022. Otázky vychází z vypracovaných atestačních otázek 2019, ale nejde jen o prosté kopie. Je tedy pravda, že některé otázky jsou víceméně zkopírované, ale snažil jsem se jich co nejvíce poupravit, doplnit, aktualizovat, a některé jsou napsány úplně nově. Řadu z nich jsem dělal podle Doporučených postupů a pokoušel jsem se reflektovat příslušné novinky. Neříkám, že výsledek je dokonalý - to ani náhodou není - ale myslím, že jde o docela dobrý základ, na kterém se dá u zkoušky stavět. (Nebudeme si nic nalhávat, stejně je zásadní hlavně to, abyste skutečně v ordinaci VPL pracovali a znali tamní reálie, což zkoušející nebude mít problém zjistit.)

 

 1. Poruchy vědomí a synkopy – dif. dg., th.

 2. CMP – dg. a th., posudkové a sociální hledisko RHB a LL

 3. Bolesti v epigastriu – dif. dg.

 4. Bolesti v pravém hypogastriu a mesogastriu – dif. dg.

 5. Bolesti v levém hypogastriu a mesogastriu – dif. dg.

 6. Krvácení do GIT a z GIT

 7. Bolesti na hrudi – dif. dg.

 8. Ac. IM – symptomatologie, dg. a th.

 9. Embolie plicnice – dg. a th.

 10. Arytmie – dg. a th. nejčastějších typů arytmií

 11. Hypertenze – dg. a disp.

 12. Hypertenze - léčba

 13. Flebotrombozy a tromboflebitidy DK – dg., th. a prevence

 14. Ac. infekty HCD – symptomy, dg., symptomatická a kauzální th.

 15. Ac. infekty DCD – symptomy, dg., symptomatická a kauzální th.

 16. Dušnost u pac. v ord. VPL, dif. dg. a th.

 17. Kašel – dif. dg. a th.

 18. Nejčastější alergic. onemocnění v ordinaci VPL a anafylaxe

 19. Nejčastější bolesti hlavy dle příčiny

 20. Otoky DK – dif. dg., th.

 21. Zvětšené LU krční, axilární a supraklavikulární – dif. dg.

 22. Zvětšené LU inguinální– dif. dg.

 23. Vertigo – dif. dg. a th.

 24. Ikterus – dif. dg.

 25. Dif. dg. „vysoké FW“

 26. Dif. dg. „zvýšených JT“

 27. Bolesti v zádech – dif. dg.

 28. Úzkostné a fobické poruchy, panická ataka

 29. Demence – symptomatologie, dif. dg., th.

 30. Deprese – symptomatologie, dif. dg. a th.

 31. Přehled nejčastěji zneužívaných NL v ČR a jejich účinky, způsob užití a klinické komplikace

 32. POCT metody v ordinaci

 33. Bolesti, svědění a krvácení z konečníku

 34. Ac. IMC, sympt. dg. a th.

 35. Chron. IMC, asymptomatická bakteriurie

 36. Hematurie – dif.dg.

 37. Hypotyreóza – dg. a th.

 38. Hypertyreóza – dg. a th.

 39. GERD – dg. a th.

 40. Metabolický sy – def., dg.

 41. DM – dg. a kriteria komp. – doporučený postup

 42. DM – prediabetes – dg. kritéria, dopor. postup

 43. DM – primozáchyt, symptomatologie, dg., dopor. postup

 44. DM – th. PAD, disp.

 45. DM – tzv. „diabetická noha“ – symptomatologie, prevence

 46. DSLP – dg. a th. opatření

 47. Průjem – dif. dg. dle nejčastějších příčin a léčebná opatření

 48. Zácpa – dif. dg. nejčastějších příčin a léčebná opatření

 49. Nausea a zvracení – dif. dg. nejčastějších příčin, th.

 50. Biliární kolika v ordinaci VPL

 51. Renální kolika v ordinaci VPL

 52. Pacient s anémií v ordinaci VPL, interpretace KO + diff. a ostatních labor. hematol. ukazatelů

 53. Vedení zdravotnické dokumentace

 54. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

 55. Odmítnutí péče pacientem

 56. Pacient s mykozou v ordinaci VPL

 57. Rec. herpes simplex v ordinaci VPL – dif. dg. a th.

 58. Herpes zoster – dg. a th.

 59. Pacient se stavem po přisátí klíštěte s kožními projevy v ordinaci VPL

 60. Pacient se zarudlým okem v ordinaci VPL

 61. Pacient s dnavým záchvatem v ordinaci VPL

 62. Pacient s horečkou a subfebriliemi v ordinaci VPL

 63. Léčba bolesti v ordinaci VPL

 64. Inkontinence moči a stolice a Rp. inkontinenčních pomůcek v ordinaci VPL

 65. Antikoagulační léčba v ordinaci VPL

 66. Antiagregační léčba v ordinaci VPL

 67. Indikace a KI lázeňské léčby v ČR

 68. Krátkodobá a dlouhodobá PN

 69. Předoperační interní vyšetření, stratifikace op. rizika

 70. Vyšetření pro ŘP

 71. Vyšetření pro ZP (zbrojní průkaz)

 72. Prohlídka mrtvého, list o prohlídce mrtvého

 73. Spolupráce s agenturami domácí péče

 74. Příspěvek na péči a mobilitu, základní kritéria a stupně

 75. Preventivní a dispenzární prohlídky – právní ukotvení, rozsah, frekvence, pomoc. vyš

 

Všechny výše uvedené otázky ve formátu .zip jsou ke stažení zde.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů