Oční lékařství

 

Aktualizace 2024 od M. S. (oční ve VFN)

Jedná se o dvoutýdenní předmět vyučovaný ve 4. ročníku. V tomto článku bude pojednáno pouze o výuce na Oční klinice VFN, některé kruhy jsou totiž situovány na ÚVN, kde se výuka mírně liší.

Výuka probíhá převážně formou přednášek, občas se jde na krátkou stáž na specializované ambulance, jednou probíhá nácvik praktických dovedností. Přednášky probíhají v posluchárně kliniky, vždy od 8:30 do 10:00. Poté následuje půlhodinová pauza a druhá přednáška nebo stáž. V případě druhé přednášky se pokračuje od 10:30 do 12:00, v případě stáže jsou studenti rozděleni abecedně do skupinek a pokračují na ambulance dle rozpisu, končí se také okolo 12:00. Přednášky bývají zpracovány docela dobře a hodí se ke zkoušce. Na stážích se po malých skupinkách postupně projdou téměř všechny specializované ambulance, kde spíše bývá nějaký teoretický vstup, občas jsme si na sobě vyzkoušeli základní oční vyšetření. Co ale musím vyzdvihnout, je rozhodně nácvik praktických dovedností s paní přednostkou – vyzkoušeli jsme si everzi víčka, práci se štěrbinovou lampou, přímou oftalmoskopii, hodně se dbá i na palpační vyšetření NOT. Měl jsem tu pocit, že se nám opravdu věnuje a záleží jí, abychom si z toho všeho něco odnesli.
Zápočet se uděluje pouze za docházku, která se kontroluje vždy na začátku dne. Povolena je jedna absence.

Zkouška má dvě části. Praktická část bývá vždy v poslední den výuky, vedou ji asistenti a nebývá to vůbec problém. Jsou na ni pěkné krátké vypracované otázky a kdo dával při výuce pozor, opravdu nebude mít potíže. V zásadě se jedná o poznávačku nějakých přístrojů, vysvětlení základních vyšetření atp. Na teoretickou zkoušku bývá hodně termínů vypsaných hned po praktické zkoušce. Výhodou je, že se hlásíte vždy ke konkrétnímu zkoušejícímu, což je na této fakultě docela raritní. Tahá se duplet, zkoušející jsou hodní a jde jim hlavně o pochopení základů.

Verdikt: Jde o poměrně příjemnou stáž, vyučující se nám věnovali a zkouška nebyla žádný problém.

 

Původní text (psáno cca 2009)

Oční lékařství je relativně pohodový 2týdenní předmět. Můj kruh stážoval na očním ve VFN, kromě toho některé kruhy stážují na očním ve Vojenské nemocnici ve Střešovicích. Ve VFN se každý den od rána konaly povinné přednášky s prezencí a po nich klinické stáže s ukázkami různých přístrojů, vyšetření atd. Na klinických stážích se prezence nekontroluje. Doporučit lze praktickou stáž s panem as. Kuthanem, který se prý snaží shrnout co nejvíce informací k praktické zkoušce.

Ve Střešovicích byla již za mně ústní zkouška, ve VFN se za nás psal relativně těžký test. Jeden kolega/kolegyně, kterého/kterou znám, ale nebudu jmenovat, si nicméně stěžoval/stěžovala, že to nemá dostatečnou úroveň a tak vy teď máte ústní zkoušku i ve VFN :-). I tak to chodí, alespoň to oční budete lépe umět.

O obtížnosti zkoušky nic nevím, ale asi to nebude nic hrozného. Podle kolegy Papíka se jedná o lehkou zkoušku, kdy jsou vyžadovány základy. Získal jsem vypracované otázky od kolegyně Michaely Staré.

Praktická zkouška zůstala jistě zachována a spočívá v tom, že vám asistent položí nějaké otázky a bude po vás chtít nějakou praktickou dovednost, jako je např. použití oftalmoskopu, a tak podobně. U praktické zkoušky nebyl problém.

 

Absence: byla povolena 1

 

Verdikt: Předmět nikterak nevybočující z průměru ostatních předmětů ve 4. ročníku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů