Nukleární medicína

Je to 1týdenní stáž dělaná formou seminářů. Semináře jsou kvalitní a dobře vás připraví na zkoušku. Většina jich je na adrese ústavu. Pokud nejste kamarádi s fyzikou, stáhněte si z jejich stránek slovníček pojmů a naučte se ho. Tím v podstatě umíte 10 zkouškových otázek z 21. Naučit se na zkoušku není až tak snadné, máte jen 4 dny a informací není až tak málo. Pokud se ale učíte z onoho slovníčku pojmů a pak z přednáškových slajdů, prakticky to nemůžete neudělat.

Zkouška z nukleární medicíny se dělá povinně v pátek poslední den stáže, jinak až ve zkouškovém období. Pokud máte nějaký závažný důvod, proč na ni nemůžete jít, dohodněte se s prof. Šámalem a ten vám může umožnit absolvování zkoušky jiný pátek s jiným kruhem.

 

Samotná zkouška má dvě části, klinickou a obecnou. Klinickou část nás zkoušel pan primář Kubinyi (bývalý ministr zdravotnictví) a obecnou pan prof. Šámal. Slovy jednoho lékaře: prof. Šámal je skvělý člověk s jedinou vadou charakteru - zajímá se o biofyziku a docela dost ji ovládá. Má rád PET a SPECT, ptá se na pojmy jako je senzitivita, specifita apod, má rád jednotky dávek, ekvivalentních dávek, dávkových ekvivalentů a efektivních dávek. Zkouší i pan doc Kupka a prý se dost vyptává.

Podařilo se mi sehnat vypracované otázky z nukleární medicíny (2016).


Přezůvky a plášť: Je potřeba jen plášť.
 

Absence: Povoleno je 0 absencí.

 

Verdikt: Je to trochu hektická stáž, ale nijak výrazně nebezpečná, když umíte základ. Žádná velká dávačka to ale zase není, to si nemyslete.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů