Nukleární medicína

 

Aktualizace 2023/2024 od M.S.

Jedná se o týdenní stáž ve 4. ročníku, která je zakončena ústní zkouškou.

Na tuhle stáž se moc studentů netěší, jednoduše proto, že většina netuší, v čem nukleární medicína vlastně spočívá. Paradoxně se však jedná o jednu z nejlépe zorganizovaných, nejpříjemnějších stáží. Probíhá ve formě přednášek od pondělka do čtvrtka, přičemž v pondělí je ještě krátká návštěva obou oddělení ÚNM. V úterý, středu a čtvrtek jsou přednášky zakončeny dobře připravenými interaktivními kvízy, kde vítěz vyhraje Tatranku! Přednášky jsou svižné, učitelé se pravidelně střídají a na drtivé většině jde opravdu vidět, že mají velký zájem studenty něco naučit. Ačkoliv se navenek témata (alespoň mně) zdají relativně nezajímavá, jsou většinou podána opravdu „student-friendly“ formou – tak, aby to všichni pochopili a něco si z toho odnesli.

Zápočet se uděluje za docházku, která je vyžadována v plném rozsahu. Každý den ji kontroluje paní sekretářka a případná absence se nahrazuje vypracováním nějakých testů.

 

Zkouška se koná pro stážující kruh vždy v pátek poslední den stáže. V tento den neprobíhá žádná přednáška, jen zkouška. Zkouší především pan prof. Šámal a pan přednosta doc. Zogala, občas ještě nějací další doktoři z ústavu. Nejedná se o nějakou zákeřnou zkoušku, ale rozhodně nikdo nic nedostane zadarmo a určité znalosti jsou vyžadovány. Důležité je především pochopení principu NM z „pohledu indikujícího lékaře“.

 

Verdikt: Nečekal jsem to, ale byla to opravdu zajímavá stáž s perfektní organizací. Odcházím s pocitem, že jsem se dozvěděl docela dost o oboru, o kterém jsem zhola nic netušil, a se kterým se většina lékařů v klinické praxi setká výjimečně.

 

Aktualizace 2023/2024 od přednosty ústavu doc. MUDr. Davida Zogaly PhD.

(velice panu docentovi děkuji za příkladné úsilí)

Průvodce: Nukleární medicína (1. LF UK)

Nukleární medicína

B00078

Garant: doc. MUDr. David Zogala, PhD.

SIS Informace v SISu

Počet hodin: 25

Způsob výuky: semináře

Absence: žádná, pouze zdůvodněné případy (nemoc, práce pro fakultu…), absence se nahrazují vyplněním elektronického testu na témata zmeškané výuky

Způsob ukončení: zkouška

Obsah výuky prošel v roce 23/24 reformou, i na základě diskuzí se studenty. Jedná se o týdenní stáž probíhající formou seminářů. Vzhledem k tomu, že NM je se zabývá hlavně zobrazováním, není možné nabídnout smysluplný kontakt s pacienty. Praktická výuka je tedy orientována na interpretaci obrazu. Praktika zahrnují návštěvu oddělení a prezentaci přístrojů v pondělí. Od úterý do čtvrtka je pak dopoledne blok přednášek, který končí seminářem, kdy se využívá interaktivních prvků (on-line kvíz pomocí mobilních telefonů, kazuistiky se simulací postupu).

Zmodernizován byl i obsah výuky, který nyní akcentuje aktuální témata, především onkologie (PET, neuroendokrinní nádory, karcinom prostaty, diagnostika zánětu). Je snaha vysvětlit obecnou problematiku, protože studenti ve 4. ročníku nemají ještě zažité některé základní znalosti z onkologie a hlavně aplikace poznatků a medicínského přemýšlení.

Filozofie kurzu není trénovat lékaře nukleární medicíny, ale co nejlépe obor vysvětlit budoucím indikujícím lékařům. Vše podstatné se přednáší, znalosti nutné ke zkoušce se zdůrazňují a opakují. K dispozici je celý kurz v elektronické formě na MS Teams. Některé přednášky témat, která nejsou dnes často používána jsou jen on-line.

Z povahy oboru se není možné vyhnout připomenutí znalostí základů částicové fyziky (na úrovni gymnázia), radioaktivity, fungování přístrojů v NM a důležitou součástí pro život nejen v medicíně jsou zásady radiační ochrany a biologických účinků záření.

Ústav se aktivně zajímá o pohled studentů na výuku. Velmi pomáhá vyplňování feedback dotazníků, které se čtou a na podněty je snaha reagovat.

 

Zkouška: Zkouška z nukleární medicíny se preferenčně podstupuje v pátek poslední den stáže, jinak až ve zkouškovém období. Pokud máte nějaký závažný důvod, proč na ni nemůžete jít, je možné postupovat individuálně. Nově je snaha vyjít studentům vstříc a pokud má kroužek v daném týdnu výuky nějakou zkoušku z minula (tedy se nedá předpokládat dostatečný prostor a soustředěnost na

NM zkoušku), je možné vypsat ještě jeden termín po výuce nejbližší pondělí. Dostatek termínů ke zkoušce je vypsán i ve zkouškovém období.

Zkouškové otázky jsou rozděleny do dvou částí, a to na klinickou a fyzikálně-technickou. Zkouší se z dvou otázek. U klinické otázky je nutné znát alespoň rámcově používané radiofarmakum (je jich velké množství, na zkratkách se nebazíruje), hlavně jeho farmakodynamiku a mechanizmus vazby, indikaci metod, přípravu pacienta, popis provedení a základní interpretaci s vysvětlením terminologie v popisech.

Zkouší pan prof. Šámal, pan primář Ptáčník, přednosta Zogala a dr. Mecková.

 

Absence: žádná, pouze zdůvodněné případy (nemoc, práce pro fakultu…), absence se nahrazují vyplněním elektronického testu na témata zmeškané výuky

 

Verdikt: tak za mě nejlepší stáž celého studia :-), ale je to na studentech, sbíráme zpětnou vazbu v dotaznících. Po updatu curricula převládají naprosto pozitivní hodnocení. Vyzdvihují organizovanost, že se o ně staráme a nikde bezprizorně nepostávají. Líbí se jim styl přednášek většiny vyučujících, komplexní elektronické materiály a nové interaktivní prvky. Vadí jim chladno v posluchárně (úsporná opatření). Málo dní výuky často komplikované přesahem zkoušky z minula.

David Zogala

 

Původní text (psáno cca 2009)

Je to 1týdenní stáž dělaná formou seminářů. Semináře jsou kvalitní a dobře vás připraví na zkoušku. Většina jich je na adrese ústavu. Pokud nejste kamarádi s fyzikou, stáhněte si z jejich stránek slovníček pojmů a naučte se ho. Tím v podstatě umíte 10 zkouškových otázek z 21. Naučit se na zkoušku není až tak snadné, máte jen 4 dny a informací není až tak málo. Pokud se ale učíte z onoho slovníčku pojmů a pak z přednáškových slajdů, prakticky to nemůžete neudělat.

Zkouška z nukleární medicíny se dělá povinně v pátek poslední den stáže, jinak až ve zkouškovém období. Pokud máte nějaký závažný důvod, proč na ni nemůžete jít, dohodněte se s prof. Šámalem a ten vám může umožnit absolvování zkoušky jiný pátek s jiným kruhem.

 

Samotná zkouška má dvě části, klinickou a obecnou. Klinickou část nás zkoušel pan primář Kubinyi (bývalý ministr zdravotnictví) a obecnou pan prof. Šámal. Slovy jednoho lékaře: prof. Šámal je skvělý člověk s jedinou vadou charakteru - zajímá se o biofyziku a docela dost ji ovládá. Má rád PET a SPECT, ptá se na pojmy jako je senzitivita, specifita apod, má rád jednotky dávek, ekvivalentních dávek, dávkových ekvivalentů a efektivních dávek. Zkouší i pan doc Kupka a prý se dost vyptává.

Podařilo se mi sehnat vypracované otázky z nukleární medicíny (2016).

 

Přezůvky a plášť: Je potřeba jen plášť.

 

Absence: Povoleno je 0 absencí.

 

Verdikt: Je to trochu hektická stáž, ale nijak výrazně nebezpečná, když umíte základ. Žádná velká dávačka to ale zase není, to si nemyslete.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů