Neurovědy (Neurologická klinika a Psychiatrická klinika)

Neurovědy jsou 2týdenní předmět, který vznikl ve spolupráci ústavu neurologie a psychiatrie. První týden předmětu se chodí na neurologii a druhý na psychiatrii.

 

Neurologie začíná každý den v 8:00. Oba stážující kruhy jsou předem rozděleny na 2 skupiny (tj. 4 skupiny celkem). Dvě skupiny stážují na některém oddělení přímo na ústavu neurologie a další dvě skupiny stážují na oddělení ve Viničné ulici, což je hned vedle. Do jaké skupiny patříte, najdete hned první den na nástěnce v neurologickém ústavu. Každý den od 8:00 do 10:15 probíhá stáž přímo na oddělení. S přiděleným asistentem si nejprve (je-li asistent rozumný) zopakujete podstatu neurologického vyšetření a pak dostanete do dvojice/trojice jednoho pacienta. Uděláte jeho anamnézu a neurologické vyšetření. Do pátku pak musíte sepsat pacientův chorobopis obsahující anamnézu, fyzikální vyšetření, neurologické vyšetření a diferenciální diagnostiku a odevzdat ho vašemu asistentovi. Za to dostanete zápočet.

Od 10:30 do 12:00 se pak konají přednášky, které jsou zaměřeny kazuisticky – tj. probíráte konkrétní kazuistiky. Vzhledem k tomu, že si ze 4. ročníku už skoro nic nepamatujete, tak jsou kazuistiky opravdu velmi „poučné“ – jistě si to dokážete představit.

Rád bych alespoň poděkoval panu as. Nešporovi, který nás měl na neurologii celý týden na starost. Byl na nás hodný a snažil se nám co nejvíc pomoct – říkal nám, co vědět ke zkoušce, poctivě s námi zopakoval neurologické vyšetření apod.

 

Psychiatrie začíná každý den v 8:30. První den se v prvním patře podívejte na nástěnku – podle ní se máte rozdělit na 3 skupiny a každé je přiřazeno určité oddělení. Tam se prostě dostavíte a jste vpuštěni dovnitř. Ústav psychiatrie stále nemá žádnou šatnu pro mediky a tak si věci necháváte na kuchyňkách, kam mají přístup pacienti. Pokud půjdete např. na vizitu nebo k pacientům na pokoje, tak doporučuji říct sestrám, aby vám tam ty věci zamkly. Oproti neurologii, kde je hezká nová šatna, se mi to zdá poněkud blbé. Na oddělení budete každý den od 8:30 do cca 10:15. Systém je o hodně volnější než na neurologii – dostáváte pacienty, které vyšetřujete a pak si o nich povídáte. Máte samozřejmě možnost si některého vybrat a udělat jeho chorobopis, který nicméně nikdo nekontroluje. Zápočet tak dostáváte pouze za účast poslední den stáže (Záleží to zřejmě na konkrétním asistentovi - jedna známá tam byla přidělena k nějaké mladé aktivní asistentce, která u chorobopisu prožívala i chybějící čárky nad některými písmeny).

Od 10:30 do 12:00 se konají přednášky, které mi přišly vcelku k ničemu. Je tu stejný problém jako na neurologii – přednášejí se vám okrajová témata, bazál ze 4. ročníku s vámi ale nikdo nezopakuje. Líbila se mi nicméně přednáška pana doc. Hynka o forenzní psychiatrii, která byla vtipná a zajímavá.

 

Zpracovaný chorobopis si pak musíte vzít ke zkoušce, kde ho prezentujete. Zda si vyberete neurologický nebo psychiatrický, to je na vás. Vzhledem k množství citlivých informací, které chorobopisy obsahují, je nebudu přikládat k tomuto textu. Nicméně alespoň přidávám vzorové neurologické a psychiatrické vyšetření.

Přikládám také seznam otázek. Na zkoušce si z každého okruhu vytáhnete jednu otázku a samozřejmě platí, že z psychiatrické otázky vás zkouší psychiatr a z neurologické neurolog.

 

Z čeho se učit: Mě postačila kombinace vypracovaných otázek (neurologická část není ovšem místy moc dobře zpracována), pak neurologie od Nevšímalové nebo od Amblera a potom taková malá učebnice psychiatrie od Rabocha + na doplnění některých otázek (soc. psychiatrie, suicidalita) stará učebnice od Zvolského.

 

Zkouška: Zkouškové termíny si vypisuje zvlášť neurologie a zvlášť psychiatrie. Hlavní zkoušející je člověk z daného ústavu a přísedící je vždy pracovník z ústavu druhého. Mě se povedlo se zapsat na termín na psychiatrii (na neurologii se mi nějak nechtělo) a můj hlavní zkoušející byl proto as. Žukov z psychiatrie a příseděl mu as. Línek z neurologie. Zkouška se vyvíjela tak trochu podle mého očekávání – pan as. Žukov naprosto v pohodě a nedělal žádné problémy. Pan as. Línek už zdaleka tak v pohodě nebyl – místy dost složité otázky, takové divné místy nepříjemné chování, pořád se v něčem do detailu vrtal... Taky se mě docela dotklo, že kritizoval přílišnou rozsáhlost našich chorobopisů. Na stáži nám řeknou, ať je píšeme hodně obsáhle jako vzorové chorobopisy a pak vám Línek na zkoušce s ironickým úsměvem radí, že za tak podrobné chorobopisy by vás primář v nemocnici vyrazil. Fakt super. No prostě jsem měl po skončení zkoušky hodně blbý pocit. Jak jsem už říkal, tak as. Žukov nedělal žádné problémy, ale kdybych byl zkoušený as. Línkem či jiným neurologem na neurologii, kde by měli hlavní slovo oni, tak... no, jsem rád, že jsem na zkoušku na neurologický ústav nešel.

 

Absence: Je povolena 1 absence za celých 14 dnů. Na psychiatrii se prezence nicméně nekontrolovala. Navíc mám pocit, že spolu ústav neurologie a psychiatrie moc nekomunikuje a když například chybíte jednou na neurologii, tak to na psychiatrii nikdo nezjistí.

 

Verdikt: Zde budu trochu obsáhlejší a kritičtější. Smysl tohoto předmětu mi poněkud uniká. V 6. ročníku zabírá místo, které by se mohlo věnovat státnicím, zkouškové otázky zejm. z neurologie jsou extrémně rozsáhlé a látku ze 4. ročníku se přitom musíte učit sami, znovu ji s vámi nikdo nezopakuje. Přednášky ke zkoušce příliš přínosné nejsou. Termínů sice celkově není málo, ale s jistou pravděpodobností se vám stane, že na zkoušku budete muset jít 2-3 týdny po skončení stáže. Že vám to už leze do jiného předmětu, například do důležitého státnicového předmětu? No to je váš problém*. Oproti perfektně uspořádané urologii (až na podobný průser s termíny) je to vcelku zklamání.

Zkráceně řečeno – Vzhledem k tomu, že ve 4. ročníku se neurologii a psychiatrii věnuje dohromady šest týdnů a další dva týdny v 5. ročníku se neurologie (a to velmi kvalitně) probírá na neurochirurgii, nepovažuji neurovědy v 6. ročníku za příliš dobrý nápad. Kdyby se předmět koncipoval jako opakování té nejzákladnější neuropsychiatrické problematiky a byl zakončený zápočtem, neřekl bych ani slovo. Nicméně se obávám, že se bude postupovat zcela opačně a že se časem z tohoto předmětu udělá další státnice. To pak teprve budete koukat.

*Problém s termíny není ovšem zdaleka jen chyba neurologického a psychiatrického ústavu, ale i studentů, kteří se dost nezodpovědně na poslední chvíle z termínů odhlašují, nebo na ně prostě nepřijdou. Paní sekretářka na psychiatrii si na to stěžovala a já ji docela chápu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů