Návod ke kolonoskopické přípravě


(pacienta nutno poučit minimálně 5 dnů před plánovaným termínem kolonoskopie)
(níže uvedený text je ke stažení zde)

Kolonoskopické vyšetření umožňuje pomocí ohebného endoskopického přístroje vyšetřit tlusté střevo, případně provést léčebný zákrok. Vyšetření se provádí na základě písemného lékařského doporučení, podle typu výkonu ambulantně nebo za hospitalizace.

Příprava ke kolonoskopii
Kvalitní kolonoskopické vyšetření je závislé na co nejlepší očistě tlustého střeva. Toho lze dosáhnout dietou, vypitím projímavých očistných roztoků a dostatečným příjmem tekutin. V současné době jsou používány tyto způsoby prázdnění: makrogol (přípravek Fortrans, Moviprep), fosfátové soli, směs projímadel (Picoprep, Eziclen) a stále i roztok MgSO4. Výhodou makrogolu je větší šetrnost, výhodou fosfátových solí je menší objem, výhodou Picoprepu je příjemnější chuť. MgSO4 není lege artis prázdnící roztok, jedná se o laxativum.

Úprava diety, léků a režimová opatření
Tři dny před vyšetřením nejezte potraviny s vysokým obsahem nestravitelných zbytků (celozrnné pečivo, zelenina a ovoce se slupkami a zrnky, včetně hroznů, kiwi, jahod, máku apod.). Den před vyšetřením můžete lehce posnídat (čaj, piškot, suchý rohlík) a poobědvat přecezený (!) vývar, tj. pouze čirý vývar z masa. V den vyšetření před výkonem se již nesmí jíst vůbec. Od odpoledne před vyšetřením pijte pouze čiré tekutiny (tekutiny bezsilného zabarvení) včetně limonád a ovocných šťáv bez dužniny. Nedoporučuje se mléko a alkohol. Příjem tekutin není v žádné části přípravy před kolonoskopií omezen – naopak, dostatek tekutin i mimo očistné roztoky pomáhá v přípravě – teprve 2 hodiny před kolonoskopií již nic nepijte.

Podání očistných roztoků vyvolá průjem, šetrnou očistou konečníku (např. vlhkými ubrousky) lze zmírnit jeho podráždění.

Týden před vyšetřením je nutné vysadit léky s obsahem železa (např. Tardyferon, Sorbifer, Aktiferrin aj.) Pokud máte cukrovku, konzultujte podávání léků snižujících krevní cukr s doporučujícím lékařem nebo diabetologem. Užívání léků proti srážení krve je individuálně upraveno indikujícím lékařem, antikoagulační léky jako Warfarin, Lawarin, Pradaxa, Xarelto apod. se obvykle vysazují a nahrazují nízkomolekulárním heparinem. Antikoagulační léky sice nebrání provedení diagnostické kolonoskopie, nicméně endoskopickou intervenci (např. polypektomii) při průkazu polypu či jiné léze v tomto případě provést nelze a pacient musí absolvovat celé prázdnění znovu po vysazení antikoagulace.

Ostatní léky (např. léky na krevní tlak) není třeba před kolonoskopií vysazovat a v den kolonoskopie je možné ranní dávku normálně užít. S sebou na kolonoskopii si vezměte seznam všech užívaných léků.

Vzhledem k obvyklému podání tišících prostředků nesmí pacient 12 hodin po výkonu řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje, činit závažná rozhodnutí nebo se vrátit do zaměstnání. Je vhodné zajistit si doprovodnou osobu, která vás po vyšetření vyzvedne a odveze. Máte-li bočný vývod střeva (stomii), vezměte si s sebou na kolonoskopii i náhradní stomické pomůcky.


Příprava jednotlivými typy prázdnících roztoků:

Příprava fosfátovými solemi
Dávku fosfátové soli je vhodné rozpustit v půl sklenici nápoje (nejméně 150 ml) a zapít další sklenicí nápoje (nejméně 250 ml). Pokud jsou v roztoku přítomny krystaly (není na závadu), je nutno roztok před požitím mírně zahřát. Je třeba vypít dvě dávky fosfátových solí, první v 17:00 den před vyšetřením, druhou v den vyšetření 5 hodiny před plánovaným výkonem (i v případě nutnosti nočního vstávání). Obě dávky je nutno užít i tehdy, když večer odchází z konečníku jen čistá tekutina. Nezbytnou součástí přípravy je příjem velkého množství tekutin po celý den před vyšetřením a v den vyšetření – každou hodinu cca 250 ml čirého nápoje tak, aby celkový objem tekutin činil nejméně 4 litry.


Příprava Fortransem
Jednu dávku přípravku Fortrans rozpustíme v 1 litru jakéhokoliv „průhledného“ nápoje. K dosažení dostatečné přípravy je obvykle potřeba 4 litrů roztoku vypitých rychlostí přibližně litr za hodinu. Nezbytné je přípravu rozdělit – první část (2-3 litry) začněte pít den před vyšetřením v 17:00, druhou zbývající část (1-2 litry) musíte vypít v den vyšetření tak, abyste poslední dávku dopili 5 hodin před časem plánovaného zákroku (i když by to znamenalo nutnost vstávat v noci). Ranní část přípravy vypijte i tehdy, když z konečníku již večer odcházela čistá tekutina.

Např: Je-li termín kolonoskopie v pondělí v 08:00, lze vypít 2 litry roztoku Fortrans v neděli v 17:00 a další 2 litry roztoku v pondělí ve 03:00 ráno. Druhou možností je vypít 3 litry roztoku Fortrans v neděli v 17:00 a zbývající 1 litr roztoku v pondělí ve 03:00 ráno.


Příprava Moviprepem
První dávku připravenou dle doporučení v přiloženém letáku (tj. sáček A + sáček B + 1 litr tekutiny) vypijte v 17:00 den před kolonoskopií a druhou dávku (tj. další sáček A+B + 1 litr tekutiny) vypijte 5 hodin před plánovaným časem kolonoskopie (i když by to znamenalo nutnost vstávat v noci). Každou z obou dávek je pak vhodné zapít dalším 1,5 litrem nebarevné tekutiny. Ranní část přípravy vypijte i tehdy, když z konečníku již večer odcházela pouze čistá tekutina.

Např: Je-li termín kolonoskopie v pondělí v 08:00, smíchejte, zalijte a vypijte jeden sáček A+ jeden sáček B v neděli v 17:00 a jeden sáček A+ jeden sáček B v pondělí ve 03:00 ráno.


Příprava Picoprepem
Obsah jednoho sáčku rozpustíme ve sklenici nápoje (cca 150ml, pokud se roztok zahřeje, necháme ho vychladnout). K přípravě je třeba vypít dvě dávky přípravku, první v 17:00 den před vyšetřením, druhou v den vyšetření 6 hodin před plánovaným časem kolonoskopie (i když to znamená nutnost vstávat v noci). Obě dávky je nutno užít i tehdy, když z končeníku již večer odchází jen čistá tekutina. Kromě užití přípravy je třeba pít i průhledné tekutiny nejméně 250 mililitrů za hodinu (po užití každého sáčku celkem 1,5-2 litry)

Např: Je-li termín kolonoskopie v pondělí v 08:00, má být první sáček Picoprepu užit v 17:00 v neděli a druhý sáček ve 02:00 ráno v pondělí.


Příprava MgSO4
MgSO4 nelze považovat za plnohodnotný prázdnící roztok, jedná se přesněji vzato o pouhé laxativum (lék proti zácpě). Za předpokladu, že je k prázdnění využit MgSO4, neměl by pacient nic jíst již od oběda dva dny před termínem kolonoskopického vyšetření. První lahvičku s MgSO4 by měl vyšetřovaný vypít v 17:00 den před kolonoskopií a druhou cca 6 hodin před plánovaným časem kolonoskopie. Nezbytnou součástí přípravy je příjem velkého množství tekutin po celý den před vyšetřením a v den vyšetření – každou hodinu cca 250 ml čiré tekutiny tak, aby celkový objem tekutin činil nejméně 4 litry.

Např: Je-li termín kolonoskopie v pondělí v 08:00, tak je vhodné naposledy jíst v sobotu v poledne a od té doby již jen popíjet tekutiny. První lahvičku MgSO4 vypít v 17:00 v neděli a druhou ve 02:00 ráno v pondělí.


Po výkonu
Po výkonu pacient zůstává v dospávací místnosti do odeznění účinku tišících léků. Po odeznění jejich účinku je pacientovi předána zpráva o vyšetření a případně je informován o dalším postupu. Není-li řečeno jinak, pak může jíst normální stravu, vhodný je zvýšený příjem tekutin.

Tento text vychází z doporučení II. interní kliniky FN Hradec Králové
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů