Za zaslání vypracovaných otázek moc děkuji dr. Kristýně El-Hassanové, která je jejich autorkou, a která mi dovolila je zveřejnit. Skvělá práce. Dodávám, že otázky nejsou zcela kompletní (kolegyně pracuje na kardiologii, tak např. kardiologické nevypracovávala) a někdy jedno vypracované téma pokrývá více otázek. Snažil jsem se je přiřadit k oficiálním otázkám v tabulce níže, jak to jen šlo.

Dále moc děkuji dr. Michaele Hnykové za doplnění šesti otázek z kardiologie a velké díky kolegyni dr. Kateřině Vencové od nás z interny za doplnění a přepracování dalších 11 otázek.

Pokud byste samozřejmě chtěli další zdroj některých otázek, můžete využít mé vypracované atestační otázky pro praktické lékaře, které by podle mého názoru měly u spousty témat více než postačovat i pro interní kmen.

PS: Víte, co považuji za jedinou dobrou věc na ústní zkoušce na konci interního kmene? Že se mne netýká...

PPS: Někteří lidé mi píšou, že jim otázky nejdou otevřít. Bohužel jsem nedokázal zjistit příčinu, mně to funguje normálně. Pokud někdo bude potřebovat, napište mi na mail a já vám otázky pošlu v zip (cca 13 MB).
 

Akutní koronární syndrom

Diferenciální diagnostika anémie

Přístup k nemocnému s alergickou reakcí

Akutní srdeční selhání a chronické srdeční selhání

Diferenciální diagnostika krvácivého stavu, včetně iatrogenně navozeného krvácení (heparin, LMWH, Warfarin, DOAK)

Přístup k nemocnému se syndromem vleklé únavy

Fibrilace síní

Diferenciální diagnostika leukocytózy a leukopenie

Přístup k nemocnému s dysfagií, odynofagií, škytavkou a pyrózou

Akutní a chronické leukémie, maligní lymfomy

Diferenciální diagnostika trombocytózy a trombocytopenie

Přístup k nemocnému s průjmem a se zácpou

Poruchy srdečního rytmu (kromě fibrilace síní)

Diferenciální diagnostika urychlení sedimentace erytrocytů a/nebo elevace reaktantů akutní fáze (CRP, prokalcitonin)

Přístup k nemocnému s akutním krvácením do GIT

Perikarditidy, myokarditidy, endokarditidy

Diferenciální diagnostika zvýšené tělesné teploty resp. horečky nejasného původu

Přístup k nemocnému s bolestmi kloubů a zad

Esenciální a sekundární hypertenze

Diferenciální diagnostika hyperglykémie a  hypoglykémie

Přístup k nemocnému s poruchou vědomí

Cévní mozkové příhody

Diferenciální diagnostika imunodeficiencí

Přístup k nemocnému s akutní končetinovou bolestí

Tromboembolická nemoc

Diferenciální diagnostika křečových stavů

Přístup k nemocnému s palpitacemi

Onemocnění periferních tepen, onemocnění žil (s výjimkou hluboké žilní trombózy)

Diferenciální diagnostika uzlinového syndromu

Přístup k nemocnému s ascitem

Zánětlivá onemocnění dýchacích cest a pneumonie

Diferenciální diagnostika šokových stavů

Přístup k nemocnému s oligurií (resp. anurií)

Onemocnění kůry nadledvin

Diferenciální diagnostika ikteru, hepatomegalie a splenomegalie

Přístup k nemocnému s nechtěným hmotnostním úbytkem

Chronická obstrukční plicní nemoc a astma bronchiale

Diferenciální diagnostika hyponatrémie a hypernatrémie

Přístup k nemocnému s cévní mozkovou příhodou; iniciální internistický management: kontrola TK, antiagregační a další léčba; diagnostika kryptogenní příhody (monitorací srdečního rytmu, detekce PFO, ASD)

Cor pulmonale

Diferenciální diagnostika osteolytického postižení skeletu

Přístup k nemocnému s nevolností a zvracením

Nádory plic, průdušek, pleury a mediastina

Diferenciální diagnostika hypokalémie a hyperkalémie

Přístup k nemocnému s dehydratací

Nemoci pohrudnice, pneumotorax

Diferenciální diagnostika akutní bolesti břicha

Přístup k nemocnému v paliativní léčbě a pacienta s bolestí

Refluxní choroba jícnu a ezofagitidy, vředová choroba gastroduodena

Diferenciální diagnostika fluidotoraxu

Přístup k nemocnému s bolestmi hlavy

Nádory trávicího traktu a nádory jater

Diferenciální diagnostika hematurie a proteinurie

Přístup k nemocnému s akutní poruchou visu

Malabsorpční syndrom, celiakální sprue

Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi

Přístup k nemocnému s poruchou acidobazické rovnováhy

Idiopatické střevní záněty

Diferenciální diagnostika otoků

Přístup k nemocnému s dysurií, polyurií a polydipsií

Akutní a chronická pankreatitida, pankreatický duktální adenokarcinom

Diferenciální diagnostika hemoptýzy

Přístup k nemocnému s chronickou dušností

Akutní a chronické poškození jater, jaterní selhání

Diferenciální diagnostika kašle

Přístup k nemocnému s nově zjištěnou arteriální hypertenzí/vysokým TK

Onemocnění žlučových cest

Diferenciální diagnostika cyanózy

Přístup k nemocnému s podezřením na infekci, resp. sepsi

Reaktivní a infekční artritidy, artritidy asociované s infekcí

Diferenciální diagnostika synkopy

Přístup k nemocnému s hyperkalcémií

Diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus 2. typu, prediabetes

Diferenciální diagnostika patologických jaterních testů

Přístup k nemocnému s akutním selháním ledvin

Tuberkulóza

Diferenciální diagnostika artritid a spondyloartritid

Přístup k nemocnému s hypokalcémií

Akutní komplikace diabetes mellitus a pozdní komplikace diabetes mellitus

Diferenciální diagnostika vaskulitid

Přístup k nemocnému s chronickými bolestmi břicha

Dyslipidemie, ateroskleróza

Diferenciální diagnostika akutní dušnosti

Přístup k nemocnému s hyperfosfatémií

Osteoporóza, osteomalácie

Diferenciální diagnostika intersticiálních plicních procesů

Přístup k nemocnému s obstrukcí vývodných močových cest

Onemocnění štítné žlázy

Diferenciální diagnostika akutních a chronických glomerulonefritid

Přístup k nemocnému s hypofosfatémií

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů