Interna (předstátnicová stáž + SRZk) 

Interna v 6. ročníku je v podstatě jen takovým krátkým zopakováním si interny z ročníku pátého. Jde o nepříliš rozsáhlý předmět, který trvá 2 týdny (po nich následuje jeden volný týden k učení se na státnici) a je zakončen státní zkouškou. Ony dva týdny stážují studenti na odděleních jednotlivých interních klinik, kam jsou předem rozřazeni. Za nás výuku 6. ročníku vedla klinika hematologie, a proto byly seznamy studentů spolu s jim přiřazenými pracovišti k nahlédnutí právě na nástěnce tohoto ústavu. Je samozřejmě možné, že s přesunem hematologie jako předmětu do 5. ročníku se situace změní a výukou bude pověřen jiný ústav.

Stáže se liší podle kliniky, která je přidělená vaší skupince. Přístup asistentů je různý, většina jich je ale v pohodě. Vaše stáž na oddělení je zaměřena prakticky, to znamená, že děláte ranní vizity, referujete pacienty na velkých vizitách, píšete propouštěcí zprávy, děláte příjmy pacientů a tak podobně. První den byl za nás začátek časově společný – v 8:15. Další dny již samozřejmě vše závisí na dohodě s asistentem, který je vám přidělen.

Já byl ve skupině cca 15 lidí, která byla přidělena na IV. interní kliniku. První den tam byl sraz v 8:15 v tamní posluchárně, kde jsme byli rozděleni na 4 skupinky po 3-4 lidech na jednotlivá oddělení (A-D). Moje skupinka byla na oddělení B pod paní asistentkou Šroubkovou a nemůžu si na ni vůbec stěžovat. Přístup byl velmi přátelský a chápavý, po odvedení naší práce (vizity, příjmy...viz. výše) jsme měli v podstatě volno a mohli jsme využít čas k učení.

 

Zápočet: Zápočet dostanete od vašeho asistenta poslední den stáže za účast a za zpracovaný chorobopis. Některý den stáže prostě dostanete pacienta, uděláte jeho anamnézu, fyz. vyšetření, diferenciálně diagnostickou rozvahu, návrh vyšetření a léčby. Sepíšete, poslední den odevzdáte asistentovi, ten se vás na něco poptá a dostanete zápočet. Kromě toho za chorobopis dostanete známku, která je jednou ze 4 známek ze státnice (3 zbylé známky dostanete za zodpovězení 3 otázek až u SRZk). Vzhledem k tomu, že řada asistentů vám známku s podpisem napíše do vašeho chorobopisu, nesmíte zapomenout si ho vzít k ústní SRZk.

 

Z čeho se učit: Klasikou je 2dílná učebnice od Klenera, pro rychlé naučení se jsem docela využíval tyhle vypracované otázky. Dobré je i stáhnout si seznam otázek dle oborů, otázek je 178 a jsou rozděleny do 87 tripletů. Spousta z nich se tedy v tripletech opakuje.

Sehnal jsem i zpracovanou internu od kolegyně Michaely Staré.

Já jsem se v 5. ročníku také bláhově pokusil něco z interny vypracovat, ale udělal jsem jen prvních 12 tripletů, což zahrunuje jen asi 20% zkouškových otázek. Ke stažení nicméně přikládám zde, třeba se to bude někomu hodit.

 

SRZk: Zkouší celá řada 3členných komisí, jejich složení najdete na nástěnce ústavu zodpovědného za výuku – visí tam minimálně s několikadenním předstihem. Některé komise jsou dobré, některé horší...no, znáte to. Celkově se moc nevyhazuje, ale jít na tuhle zkoušku dutej jako bambus bych přesto nedoporučoval. Mě zkoušel pan prof. Widímský s přísedícími as. Brejníkovou a as. Růžičkovou. Nemůžu si na ně v nejmenším stěžovat – přístup naprosto korektní. Za zmínku stojí, že mnozí zkoušející začali uplatňovat poměrně dobrý nápad – dají vám možnost, že si otázky netáhnete, ale oni vám je vyberou. Má to tu výhodu, že vám vždycky vyberou důležité otázky a ne nějaké okrajové věci. Pokud vám tohle někdo nabídne, doporučuji to využít. A když vás pak třeba vyhodí, tak si alespoň nemůžete vyčítat, že jste letěli za neznalost nějakých nepodstatných pitomostí.

 

Absence: Absence záleží na dohodě s vaším asistentem.

 

Verdikt: Dobrý předmět, který vám tak trochu ukáže běžnou práci na interním oddělení. Je sice velice krátký, po půl roce interny v 5. ročníku však bohatě postačuje. SRZk se mi jevila jako jedna z těch jednoduchých.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů