Hodnocení výuky studenty je výborný nápad, o kterém se však nijak výrazně nemluví. Je to chyba - hodnocení výuky pro vás osobně žádný velký význam nemá, ale já nabyl dojmu že z dlouhodobého hlediska se jedná o věc velice podstatnou. Je to totiž v podstatě jediný systém, který umožňuje na naší faklutě určitou sebereflexi a umožňuje vedení školy reagovat na konkrétní potíže studentů.

 

Hodnocení výuky spočívá v tom, že studenti na SISu mohou vyplnit hodnocení výuky každého předmětu, který úspěšně splnili, tj. kvalitu internetových stránek daného ústavu, kvalitu přednášek, seminářů, mahou hodnotit chování a schopnosti konkrétních pracovníků. Hodnocení se dělá klasicky formou známek, kromě toho je možné se k případným nedostatkům vyjádřit slovně. Hodnocení vyplníte elektronickou formou tak, že na SISu si vyberete konkrétní předmět, který jste v daném ročníku splnili, vyberete si ústav / kliniku, na které jste stážovali a pak už hodnotíte jednotlivé položky.

 

Já osobně jsem se nikdy nedokopal k tomu, abych ten formulář vyplnil. Nedělal jsem dobře. Podle občasných poznámek, které někteří vyučující tu a tam utrousili, jsem totiž pochopil, že jim hodnocení výuky není zdaleka tak ukradené, jak by se mohlo zdát. Pan děkan totiž z těchto hodnocení dělá závěry a nejlépe hodnocené pedagogy různě odměňuje (finančně i jinak). Když se tak bude někdo chovat ke studentům nehezky nebo nefér, mají studenti přes hodnocení výuky jedinou možnost, jak mu to vrátit. Bohužel se v tomto ohledu chová většina studentů podobně jako já a hodnocení vyplňuje jen relativně malý zlomek kolegů. Může se pak ovšem stát, že Akademický senát hodnocení výuky jednoho krásného dne zruší (a mnozí vyučující by to dozajista uvítali) a zdůvodní si to nezájmem studentů.

 

Nedělejte stejnou chybu – po celé studium jakmile úspěšně uděláte zkoušku, neházejte celou věc za hlavu, ale sedněte si na čtvrt hodiny k SISu a hodnocení pro daný předmět vyplňte. Byl na vás nějaký vyučující sprostý nebo k vám byl nespravedlivý (ať už na stážích nebo na zkoušce), nebo jste byli přímí svědci nespravedlnosti vůči jinému studentovi? Napište kdo, a jak, a napište to slovně do hodnocení. Všechno je anonymní, sobě tak nepomůžete ani neuškodíte, ale můžete tím pomoci studentům v ročnících pod vámi. Děkan se totiž samozřejmě zajímá i o špatně hodnocené vyučující a ti se mohou zaleknout a svoje chování změnit.

 

Na druhou stranu bych radil jistou opatrnost a chladnou hlavu, než někomu špatné hodnocení dáte. Vždycky je dobré si zamést před vlastním prahem a položit si otázku, zda vám nebo někomu jinému opravdu bylo ukřivděno. Hovada nejsou jen mezi vyučujícími, ale i mezi námi studenty a někdy je tvrdší přístup k nám na místě. I mnohá vyhození od zkoušky jsou zcela regulérní a hodnocení výuky by nemělo být prostředkem, proč bez pádného důvodu nějakému učiteli znepříjemňovat život. A jste-li například vyhozeni za základní neznalosti, tak to pádný důvod rozhodně není.

 

Pozn: Pochopitelně je nutné hodnotit i ty předměty a učitele, s nimiž jste byli spokojeni. Hodnocení se tak zobjektivizuje.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů