V této části najdete EKG, které se mi podařilo nashromáždit během mého působení na interní ambulanci a oddělení. Kromě obrázků vždy obsahují stručnou kazuistiku, jednotlivé texty jsou pomocí odkazů propojeny s jednotlivými nálezy v části o EKG.

 • EKG 01 (STEMI spodní stěny)
 • EKG 02 (STEMI přední stěny)
 • EKG 03 (Perikarditida)
 • EKG 04 (Komorová tachykardie)
 • EKG 05 (Flutter síní)
 • EKG 06 (iRBBB)
 • EKG 07 (Perikarditida)
 • EKG 08 (AV blok III.st.)
 • EKG 09 (STEMI přední stěny)
 • EKG 10 (LAH, jizva přední stěny, srdeční aneurysma)
 • EKG 11 (Poinfarkt. změny)
 • EKG 12 (Plicní embolie)
 • EKG 13 (Stará jizva, nový STEMI přední stěny)
 • EKG 14 (Sinusová bradykardie, RBBB)
 • EKG 15 (Perikarditida)
 • EKG 16 (LBBB, AV blok III.st.)
 • EKG 17 (WPW syndrom)
 • EKG 18 (LAH, RBBB)
 • EKG 19 (Plicní embolie)
 • EKG 20 (Plicní embolie)
 • EKG 21 (LAH, RBBB, STEMI přední stěny)
 • EKG 22 (Subakutní STEMI spodní stěny)
 • EKG 23 (Trifascikulární blok)
 • EKG 24 (Pravidelná SVT s převodem na SR po podání adenosinu)
 • EKG 25 (Plicní embolie)
 • EKG 26 (AV blok III.st.)
 • EKG 27 (Poinfarkt. jizva, srdeční aneurysma)
 • EKG 28 (Stimulační rytmus)
 • EKG 29 (Atypický AV blok III.st.)
 • EKG 30 (Subtotální stenóza RIA)
 • EKG 31 (Patol. změny při rozvíjejícím se akutním koronárním sy)
 • EKG 32 (Obraz masivní plicní embolie)
 • EKG 33 (Subakutní STEMI spodní stěny)
 • EKG 34 (STEMI přední stěny)
 • EKG 35 (STEMI spodní stěny komplikovaný junkční bradykardií)
 • EKG 36 (WPW syndrom)
 • EKG 37 (AV blok III.st.)

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů