Sociální zabezpečení

Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věci sociálního zabezpečení - Základní dokument, který pro ČSSZ praktický lékař vyplňuje. Používá se pro celou řadu posudků (invalidita, stupeň závislosti, průkazy zdravotně postižených, nároky na speciální pomůcky apod.).


Dočasná pracovní neschopnost

I. dílHlášení OSSZlékař odešle na OSSZ nejpozději třetí pracovní den následující po dni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o vzniku DPN.
II. dílPrůkaz práce neschopného (žlutý pruh) – Práce neschopný člověk jej nosí u sebe, po ukončení DPN jej předává lékaři, který DPN ukončil.
III. díl Hlášení zaměstnavateli (modrý pruh) – Nemocný člověk jej donese svému zaměstnavateli.
IV. dílŽádost o nemocenské (růžový pruh) – Lékař jej předává nemocnému. Po 14 dnech trvání DPN jej dotyčný předává zaměstnavateli. Tento díl zakládá nárok na nemocenskou.
V. dílRozhodnutí o ukončení DPN (růžový pruh) – Lékař si jej nejprve ponechává u sebe, předává jej pacientovi až při ukončení DPN. Pacient jej následně předává zaměstnanci.


Hlášení ošetřujícího lékaře - Základní dokument vyplňovaný stran DPN, slouží například k:
- povolení / změna vycházek
- povolení změny místa pobytu
- předání pacienta (a jeho neschopenky) do péče jiného lékaře
- přijetí pacienta do péče od jiného lékaře
- změně MKN-10 diagnózy nemoci zodpovědné za DPN
- hlášení o porušení režimu

Žádost o individuální vycházky při dočasné pracovní neschopnosti - Normálně je povoleno max. 6 hodin mezi 7:00-19:00. Důvodem pro tuto žádost musí být velmi závažné onemocnění a jeho léčba.

Žádost o zpětné uznání dočasné pracovní neschopnosti - Za normálních okolností lze DPN uznat max. 3 pracovní dny zpětně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů