V případě infekce dýchacích cest nebo podezření na COVID-19 postupujte podle těchto instrukcí. Svým jednáním můžete pomoci zabránit šíření epidemie. Jste-li mladí a jinak zdraví, představuje pro vás nákaza minimální riziko, ale pomáháte chránit seniory a vážněji nemocné spoluobčany.

 

I. Jak postupovat?

1. Při příznacích infekce dýchacích cest bez rizikových okolností (přítomnost v oblasti s nákazou, kontakt s člověkem s prokázaným koronavirem) se postupuje standardně, je prostě vhodné zůstat doma na pracovní neschopnosti a vyležet to - viz. tento postup. Váš stav by měl primárně řešit váš praktický lékař. Testy na koronavirus se nedělají.

2. Pokud jste byli v ohrožené oblasti (či v kontaktu s osobou prokazatelně nakaženou koronavirem) a můžete být nakaženi, ale nemáte žádné příznaky, TELEFONICKY (tedy nikoliv osobně!)
kontaktujte svého lékaře, nebo ještě lépe místní hygienickou stanici (kontakty najdete níže), nebo infolinku SZÚ. Ideální je v takovém případě zůstat doma 14 dnů + samozřejmě omezit kontakt s ostatními lidmi. Testy se nedělají, není k nim důvod a není dostatečná kapacita. Pokud se v této době u vás objeví příznaky, které by mohly souviset s COVID, budete opět telefonicky kontaktovat lékaře a bude se u Vás postupovat dle bodu 3.

Pozn: Od 07.03.2020 včetně se bod č. 2 zjednodušuje pro cestovatele z kterékoliv oblasti Itálie. Po návratu TELEFONICKY kontaktujete svého praktického lékaře a povinně absolvujete 14denní karanténu. Pokud se u Vás během karantény objeví příznaky infekce dýchacích cest, kontaktujete hygienickou stanici a postupujete dle bodu č.3.


3. Při kombinaci klinických příznaků a výše zmíněných rizikových okolností opět TELEFONICKY kontaktujte odborníky podobně jako v bodě 2 a okolnosti jim sdělte. V tomto případě nepatříte do rukou praktického lékaře, který obvykle nebývá vybaven dostatečnými ochrannými pomůckami. Váš stav bude vyhodnocen a s vysokou pravděpodobností budete dočasně izolováni a bude vám proveden test k vyloučení COVID-19. V tomto případě test smysl má.

Tato opatření se samozřejmě mohou postupně menit podle vývoje situace.


COVID-19 Postup

 

II. Kam volat?

Znovu zdůrazňuji informaci, že pokud máte důvodnou obavu z nákazy COVID-19, ať už symptomatickou nebo asymptomatickou, nevyhledávajte osobně lékaře. V případě, že budete náhodou COVID-19 pozitivní, musel by lékař do karantény a systém zdravotní péče tak dočasně přijde o jednoho člověka. Využijte některý z níže jmenovaných odkazů dle Vašeho bydliště:
 

Státní zdravotní ústav

Infolinka je k dispozici non-stop pro kohokoliv a čísla jsou 724 810 106 a 725 191 367. V pracovní době je nicméně vhodnější vyzkoušet infolinky níže zmíněných KHS dle Vašeho místa bydliště, aby nedošlo k přetížení těchto dvou čísel.
 

KHS hl. m. Prahy

Mají speciální infolinku, více viz. obrázek níže

 

KHS Středočeského kraje

Mají infolinku speciálně pro koronavirus 771 137 070 fungující od 09:00 do 19:00
 

KHS Jihočeského kraje

Mají skvěle udělaný web, obsahuje kontakty na jednotlivá pracoviště protiepidem. odboru v kraji s telefonními čísly. Kromě toho mají pohotovostní linku pro koronavirus s telefonním číslem 736 514 386.
 

KHS Plzeňského kraje

Kontaktujte zemní pracoviště odboru protiepidemického KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (KHS) Po-Pá 7:00-15:00

Domažlice: tel. 379 723 421
Klatovy (376 370 624, -611),
Plzeň-jih (377 155 205, -212)
Plzeň-město (377 155 100, -106, -107)
Plzeň-sever (377 155 204, -216)
Rokycany (371 709 430)
T
achov (374 732 518, -520)

Infolinka - tel. 724 090 060

Po-Pá 15:00-20:00 hodin
So-Ne-svátky 8:00-20:00 hodin


KHS Karlovarského kraje

Mají kontakt 355 328 362 a 355 328 368. Tato čísla jsou primárně určená lidem, kteří mají rizikovou anamnézu, ale nemají příznaky. Při rizikové anamnéze + klinických příznacích je doporučeno kontaktovat infekční oddělení nemocnice v Karlových Varech na telefonním čísle 739 523 840.
 

KHS Ústeckého kraje

Ředitelka odboru: MUDr. Olga Štorkánová        telefon: 477 755 160  
     
  Vedoucí oddělení na územních pracovištích: telefon:     
  Ústí nad Labem MUDr. Eva Patrasová 477 755 164    
  Děčín PhDr. Hana Plachá 477 755 260    
  Chomutov MUDr. Zdeňka Trmalová 477 755 360    
  Litoměřice MUDr. Ladislava Matějíčková 477 755 560    
  Louny Bc. Zdeňka Klapková 477 755 660    
  Most MUDr. Josef Kočí 477 755 460    
  Teplice MUDr. Eva Poláčková 477 755 760  
 

KHS Libereckého kraje

Mají speciální infolinku s číslem 485 253 111 – odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku - odborníka, lékaře. Provozní doba infolinky: Po, St: 7:30-17:00, Út, Čt: 7:00-15:00, Pá: 7:00-14:30
 

KHS Královéhradeckého kraje

Mají dvě infolinky:
tel. 495 058 111 v pracovní dny v době 8:00 - 16:00 hod
tel. 778 532 313 mimopracovní dny v době 9:00 - 17:00 hod

V případě zdravotních obtíží a návratu z rizikových oblastí doporučují volat Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové:
tel. 601 130 894 v pracovní době 7:30 - 15:30 hod
tel. 721 417 310 v mimopracovní době 15:30 - 7:30 hod
 

KHS Pradubického kraje

Mají infolinku s tel.č. 602 730 251 fungující v pracovní dny 14:00-19:00, o víkendu mezi 09:00-19:00
 

KHS Kraje Vysočina

Mají infolinku pro případ konzultace nákazy koronavirem s tel.č. 567 564 551 (Po-Čt: 8:00 - 15:00, Pá: 8:00-14:30). Kromě toho mají krizovou linku s tel.č. 566 650 866
 

KHS Jihomoravského kraje

Mají infolinku s tel.č. +420 773 768 994.
 

KHS Olomouckého kraje

Mají infolinku s tel.č. 585 719 719 každý den od 9:00 do 19:00 hodin
 

KHS Moravskoslezského kraje

Mají infolinky na číslech 595 138 118 a 595 138 119, které fungují Po-Pá 7_30-15:00.
 

KHS Zlínského kraje

Mají infolinku s tel.č. 724 221 953 a 577 006 759 každý den od 7:00 do 18:00 hodin.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů