Soubory ke stažení najdete vždy u příslušné otázky (doc) a pak v zipu úplně dole na této stránce. Otázky jsem rozdělil na 6 základních okruhů - Akutní stavy, interna, ostatní obory, terapie, diferenciální diagnostika a pomocná vyšetření + chod praxe. Mimochodem, považuji tyhle otázky za to nejlepší, co jsem kdy během studia (a po něm) vypracoval. Snažil jsem se do řady z nich vložit i hodně mých znalostí a zkušeností, které jsem získal během praxe ve zdravotnictví.

Určitě by bylo na místě poděkovat řadě lidí, kteří mi byli různými způsoby nápomocni. Za prvé moc děkuji manželce a dětem za to, že to se mnou vydrželi. Nebylo to lehké. Dále moc, moc a moc děkuji dr. Elišce Košťálové za pravidelné konzultace a pomoc s doplněním celé řady otázek, prim. MUDr. Jiřímu Lešovskému (Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN) za pomoc s otázkou „Vyhl. č. 50/1978 Sb. V praxi pracovně lék. péče“, Mgr. Denise Štěrbové (odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky KHS kraje Vysočina) za pomoc s jednou skutečně hnusnou otázkou z hygieny, dr. Tomáši Jílkovi (VPL Humpolec) za řadu konzultací, sestře Veronice Ptáčkové za informace k poranění injekční jehlou a dr. Mirce Wagnerové za zaslání jejích vypracovaných otázek, do kterých jsem mohl nahlédnout pro inspiraci. Kromě toho také musím poděkovat dr. Richardu Machovi za pomoc s opravami.

CAVE: Důležité doplnění - Některé otázky samozřejmě postupem času zastarávají. Pokud byste chtěli, tak některé z nich jsem přepracovával a aktualizoval na přelomu 2021/2022, kdy jsem vypracovával zkušební otázky ke kmenové zkoušce z VPL.Pro zajímavost ještě odkaz na vypracované diagnózy a jejich terapii v pdf (praktik.wz.cz)
 


Akutní a emergentní stavy

 1. KP resuscitace, v terénu bez pomůcek, v ordinaci PL, KPR dětí, použití automatického defibrilátoru (doc)
 2. Kraniocerebrální poranění, hl. kontuse, komoce – dg. a transport (doc)
 3. Poranění hrudníku a páteře vč. pneumothoraxu (doc)
 4. Poranění břicha a pánve (doc)
 5. Poranění končetin – fraktury, distorze, luxace (doc)
 6. Poranění oka – perf., kontuze, cizí těleso, poleptání (doc)
 7. Epistaxe, krvácení z ucha, cizí těleso v nose a uchu (doc)
 8. Krvácení – druhy a stavění krvácení (doc)
 9. Tonutí ve sladké a slané vodě (doc)
 10. Úpal, úžeh, podchlazení; výšková nemoc (doc)
 11. Popáleniny (doc)
 12. Úraz el. proudem + Vyhl. č. 50/1978 Sb. v praxi pracovně lék. péče (doc)
 13. Polytraumata + PL u dopravní nehody (doc)
 14. Šok – druhy, th. opatření, prevence traumat. šoku (doc)
 15. Anafylaktický šok + generalisované alergické reakce, Quinckeho edém (doc)
 16. Bezvědomí – vyš. a transport (doc)
 17. Křečové stavy, epileptický záchvat (doc)
 18. Cévní mozková příhoda – klasif. dle etiol., vyš., th. v terénu, transport (doc)
 19. Status migrenosus (doc)
 20. Mimoústav. porod, předčas. porod, metrorrhagie (doc)
 21. Mimoděložní těhotenství - dif. dg. a první pomoc v terénu (doc)
 22. Ileus (doc)
 23. Infarkt myokardu, ak. koronární syndrom (doc)
 24. Hypertenzní krize (doc)
 25. Edém plic (doc)
 26. Embolie plicnice (doc)
 27. Spont. pneumothorax (doc)
 28. Akutní uzávěr končetinové tepny (doc)
 29. Astmatický záchvat u dospělého i dítěte, status asthmaticus (doc)
 30. Akut. laryngitida a epiglotitida u dospělých i dětí (doc)
 31. Intoxikace – léky (hypnotiky, analgetiky, antipyretiky, opiáty, psychofarmaky) (doc)
 32. Intoxikace – alkoholem, metylalkoholem, organic. rozpouštědly, houbami a uštknutí (doc)
 33. Intoxikace – CO a CO2, dráždivými plyny, vypití kyseliny či louhu (doc)
 34. Akutní stavy v psychiatrii (doc)
 35. Diabetické koma – hyper a hypoglykemické (doc)
 36. Hepatální koma (doc)
 37. Biliární kolika (doc)
 38. Akutní pankreatitida (doc)
 39. Renální kolika (doc)
 40. Thyreotoxická krize (doc)
 41. Poranění zdrav. sestry inj. jehlou – prevence a postexpoziční profylaxe (doc)

 

Interna

 1. Ischemická choroba srdeční – akutní (doc)
 2. Ischemická choroba srdeční – chronická (doc)
 3. Arytmie – vč. antiarytmik používaných VPL, PM (kardiostimulátor) (doc)
 4. Kardiální insuficience – levostranná (doc)
 5. Kardiální insuficience – pravostranná, cor pulmonale (doc)
 6. Hypertenze - def., klasif., st., rizik. fakt., dg. (doc)
 7. Zánětlivá onemocnění srdce + kardiomyopatie (doc)
 8. Vrozené a zejména získané srdeční vady, aneuryzma aorty, disekující aneuryzma (doc)
 9. Chronická žilní insuficience, varixy DK, varikozní komplex (doc)
 10. Tromboflebitidy a flebotrombozy, lymfedém (doc)
 11. Onemocnění perierních tepen, ischemická choroba DK (doc)
 12. Akutní infekty horních cest dých. + bronchitidy + přístup k pac. s recid. inf. DC (doc)
 13. Pneumonie + pleuritidy - klasif. dle etiol., klinic. obrazu a th. (doc)
 14. TBC plic + sarkoidoza (doc)
 15. Syndrom spánkové apnoe (doc)
 16. Astma bronchiale (doc)
 17. CHOPN, plic. emfyzém (doc)
 18. Respirační insuficience, akutní, chron. – domácí oxygenátor (doc)
 19. Imunopatologické stavy v ordinaci VPL – klinic. jednotky, jejich dg. a th. (doc)
 20. Pac. s alergickým onem. v ord. VPL (doc)
 21. Dyspeptický syndrom horního typu – nausea a zvracení, pyroza, říhání, škytavka, dysfagie, foetor ex ore, pálení jazyka (doc)
 22. Dyspeptický syndrom dolního typu – meteorismus, průjem, zácpa, colon irritabile (doc)
 23. M. Crohn + colitis ulcerosa + divertikulitida (doc)
 24. Onemocnění jícnu (refluxní choroba, ezofagitida, divertikly, achalázie, varixy, karcinom) (doc)
 25. Vředová choroba gastroduodenální (doc)
 26. Kolorektální karcinom - TOKS (doc)
 27. Chronické hepatitidy a cirhóza (doc)
 28. Toxické poškození jater včetně poškození léky a alkoholem + nádory jater, ascites (doc)
 29. Onemocnění žlučníku a žlučových cest (doc)
 30. Pankreatitida akutní a chronická (doc)
 31. Nádory pankreatu (doc)
 32. Anémie - sideropenické a perniciózní (doc)
 33. Anémie u chronických onemocnění, myelodysplastický syndrom (doc)
 34. Akutní a chronické leukémie (doc)
 35. Myelom, plazmocytom (doc)
 36. Lymfomy a M. Hodgkin (doc)
 37. Trombopatie a koagulopatie + hemofilie v ordinaci VPL (doc)
 38. Manifestní a subklinická hypotyreóza, autoimunitní thyreoiditida (doc)
 39. Manifestní a subklinická hypertyreóza, m. Basedow (doc)
 40. Tyreoidální uzly a karcinomy, péče o pacienty po operaci štítné žlázy (doc)
 41. Nemoci štítné žlázy v graviditě (doc)
 42. Choroby nadledvin (incidentalomy, endokrinní hypertenze, Addisonova choroba) (doc)
 43. Hypo- a hyperfunkční syndromy hypofýzy (doc)
 44. Hyper- a hypoparatyreóza (doc)
 45. Ženský a mužský hypogonadismus (doc)
 46. Metabolický sy – def., dg., prevence (doc)
 47. DM – klasifikace, etiol., patogeneze, náplň dispenzárních kontrol (doc)
 48. DM – klinic. obraz + dg. + intervence život. stylu (praktická dop. diety a fyzické aktivity) (doc)
 49. DM – terapie (inzulíny orient., PAD), kriteria kompenzace (doc)
 50. DM – komplikace (ak. + chron.) vč. tzv. „diabetické nohy“ (doc)
 51. Obezita – def., patogeneze, th. (doc)
 52. Poruchy metabolismu tuků (doc)
 53. Hyperurikémie + dna (doc)
 54. Akutní selhání ledvin (doc)
 55. Chronická renální insuficience, urémie (doc)
 56. Intersticiální nefritidy – ak., chron. (doc)
 57. Glomerulonefritidy a nefrotický syndrom (doc)
 58. Ak., chron., recidiv. infekce močových cest, asymptom. bakteriurie (doc)
 59. Onemocnění prostaty + urolitiáza (doc)
 60. Nádory ledvin, moč. cest a mužského pohlavního ústrojí (doc)
 61. Hydrokéla, balanitida, fimóza a parafimóza (doc)
 62. Erektilní dysfunkce (doc)
 63. Revmatoidní artritida + m. Bechtěrev (doc)
 64. Artritidy jako součást jiných onemocnění (psoriasa, Lymeská borelióza, infekční a reaktivní artritidy (doc)
 65. Vaskulitidy, polymyalgia rheumatica (doc)
 66. Mimokloubní revmatické syndromy + dnavá artritida (doc)
 67. Osteoartróza kyčelního a kolenního kloubu (doc)
 68. Osteoporóza, osteomalacie a vitamin D (doc)

 

Ostatní obory

 1. NPB – def., klasifikace, klin. obraz a dif. dg. vč. dětí, známky perit. dráždění (doc)
 2. Druhy a ošetření ran, rané inf. (tetanus) – profylaxe, Rp. obvazového materiálu (doc)
 3. Dekubity a jejich ošetřování (doc)
 4. Kýly břišní – klasifikace, klin. obraz, dif. dg., kompl. (doc)
 5. Onemocnění konečníku – hemoroidy, anální fisura (doc)
 6. Bolesti ramenního kloubu (doc)
 7. Bolesti v oblasti kyčelního kloubu (doc)
 8. Bolesti a otok kolenního kloubu (doc)
 9. Bolesti v oblasti loketního kloubu, předloktí a ruky (doc)
 10. Bolesti v oblasti hlezenného kloubu, paty a chodidla vč. získaných deformit, vyš. plochonoží (doc)
 11. Cévní mozkové příhody vč. následné péče u VPL, posudkové hledisko (doc)
 12. Roztroušená skleróza + extrapyramidové poruchy (doc)
 13. Meningitidy a meningoencefalitidy (doc)
 14. Nádorová onemocnění CNS – primární nádory a metastázy do mozku (doc)
 15. Perif. parézy, zejména pak paréza lícního nervu (doc)
 16. Neuralgie (doc)
 17. Úžinové syndromy + Tietzův syndrom (doc)
 18. Polyneuropatie (doc)
 19. Vertebrogenní algický syndrom – dg., th. (doc)
 20. Nejčastější symptomy psychických poruch, bludy a halucinace (doc)
 21. Psychosomatické poruchy (doc)
 22. Deprese (doc)
 23. Úzkostné a fobické poruchy, panická ataka (doc)
 24. Poruchy spánku (doc)
 25. Poruchy příjmu potravy (bulimie, anorexie) (doc)
 26. Demence – diff. dg., MME, léčebné možnosti v ordinaci VPL (doc)
 27. Gerontopsychiatrické problémy – změny osobnosti, chování, emoce, delirantní stavy, organic. psychosyndrom, paranoia (doc)
 28. Závislost na alkoholu, lécích, nikotinu, patol. hráčství (doc)
 29. Závislost na drogách – hlavní typy, prevence, substituce, odvykací postup (doc)
 30. Spolupráce s rodinou pečující o pac. v terminálním stadiu onemocnění, sdělování nepříznivé dg., domácí hospic (doc)
 31. Komunikace lékaře s pac. obecně, inform. souhlas, nesouhlas pac. s léčebným postupem, hospit. bez souhlasu nemocného (doc)
 32. Komplikace těhotenství – hyperemesis grav., eklampsie, hypertenze, infekce moč.cest (doc)
 33. Komplikace šestinedělí – retence mléka, zánět prsu, laktační psychoza (doc)
 34. Gynekologické nádory + tumory prsu (doc)
 35. Záněty především zevních rodidel – vulvitida, absces Bartholinské žlázy (doc)
 36. Dysmenorea (doc)
 37. Antikoncepce – druhy, vedl. úč., spolehlivost, lék. interakce (doc)
 38. Klimakterické obtíže a možnosti jejich ovlivnění (doc)
 39. Lymeská borelióza + klíšťová encefalitida (doc)
 40. Infekční gastroenteritidy – dělení dle původců, dg. a th. (doc)
 41. Břišní tyfus a paratyfy, legionelóza (doc)
 42. Tetanus a vzteklina (doc)
 43. Otravy z potravin (botulismus, stafyl. enterotoxin, clostr.) (doc)
 44. Toxoplazmóza + enterobióza (oxyuriáza), askarióza, teniózy (doc)
 45. Infekční hepatitidy (doc)
 46. Herpetické infekce (herpes simplex, herpes zoster) (doc)
 47. Infekční mononukleoza a CMV (doc)
 48. Pertuse, parapertuse + mykoplazmové a chlamydiové inf. (doc)
 49. Chřipka (doc)
 50. Spalničky (doc)
 51. Epidemiologická opatření v praxi VPL - izolace nemocného, karanténa, opatření v ohnisku nákazy, povinná hlášení inf. onem. (doc)
 52. Vysoce nebezpečné infekce včetně importovaných nákaz a opatření proti nim, nové a vracející se infekce (doc)
 53. Nutriční, mikrobiologická a toxikologická problematika v hygieně výživy řešená v oboru VPL včetně problematiky pitné vody (doc)
 54. Impetigo, foliculitis, furunkl, erysipel (doc)
 55. Scabies, pediculosis (doc)
 56. Dermatomykozy – tinea, onychomykózy, pityriasis,kandidózy (doc)
 57. Veruky, condylomata (doc)
 58. Ekzémy vč. atopického ekzému – druhy, th. (doc)
 59. Atopický ekzém + solární dermatitida (doc)
 60. Varikozní dermatitida + ulcus cruris (doc)
 61. Psoriasis (doc)
 62. Acne vulgaris + hyperhidrosis (doc)
 63. Kožní névy, prekancerozy a kožní nádory (doc)
 64. Alopecie – druhy, etiol., dg. a th. (doc)
 65. Syfilis + kapavka + další pohlavně přenášené choroby (doc)
 66. HIV pozitivita, etiologie, patofyziologie, symptomatologie, klinický obraz, stádia, léčebný postup, disp., komorbidity, právní aspekty (doc)
 67. Kožní projevy vnitřních nemocí (doc)
 68. Záněty očních víček (vč. hordeola a chalazea) a oč. spojivek (doc)
 69. Iritidy a iridocyklitidy – klinic. obraz a dif.dg. (doc)
 70. Katarakta (doc)
 71. Glaukom (doc)
 72. Poruchy vizu, slepota – nejčastější příčiny, dg., th. a prev. + problematika nevidomých (doc)
 73. Rinitidy, sinusitidy vč. polinózy a vazomotorické rýmy, hyposenzibilizace (doc)
 74. Bolesti ucha, výtok z ucha, zalehlé ucho + zevní otitidy (doc)
 75. Otitis media ac., chron. (doc)
 76. Angíny a jejich kompl., indikace k TE (doc)
 77. Poruchy sluchu a hluchota získaná vč. poškození sluchu hlukem, aspekty z pohledu závodního lékaře (doc)
 78. Výživa kojenců a batolat, kojení (doc)
 79. Febrilní stavy v dětském věku, kompl., th. (doc)
 80. Dětská exantémová onemocnění (doc)
 81. Očkovací kalendář od narození do 18ti let věku (doc)
 82. Geriatrická křehkost a tzv. geriatrické syndromy, involuční deteriorace (doc)
 83. Problematika výživy a hydratace ve stáří (doc)
 84. Inkontinence moči a stolice + Rp. inkont. pomůcek (doc)
 85. Posouzení funkční schopnosti seniora vč. soběstačnosti a test Barthelové + možnosti zdrav., soc., ekonom. a institucionální intervence seniorů (doc)

 

Terapie

 1. Zásady racionální farmakoterapie, osud léku v organismu (doc)
 2. Nejčastěji se vyskytující interakce léčiv (doc)
 3. Farmakoterapie v dětském věku – zejména u akut. stavů (doc)
 4. Farmakoterapie u seniorů (doc)
 5. Farmakoterapie v těhotenství a při laktaci (doc)
 6. Farmakoterapie při renální insuficienci (doc)
 7. ATB – charakteristika hlav. skupin ATB a jejich hlavní indikační priority (doc)
 8. Preventivní a profylaktické podávání ATB (doc)
 9. Kortikoidy v systémové terapii – indikace, KI, než. úč. (doc)
 10. Antikoagulancia + antiagregační th. (doc)
 11. Analgetika a anodyna (doc)
 12. NSA – systémová a lokální (doc)
 13. Antidepresiva + anxiolytika (doc)
 14. Hypnotika + neuroleptika (doc)
 15. Léčba demencí a poruch chování v seniu (doc)
 16. Antihypertensiva (doc)
 17. Léčba ICHS + srdeční insufic. (doc)
 18. Léčba ICHDK + CHŽI + ulcus cruris (doc)
 19. Léčba hyperurikémie a dnavého záchvatu (doc)
 20. ATB a chemoth. u inf. dýchacích cest (doc)
 21. Symptomatická léčba onem. DC (doc)
 22. ATB a chemoth. u inf. moč. cest (doc)
 23. Syst. a lok. léčba ATB a kortikoidy v dermatologii (doc)
 24. Syst. a lok. léčba ATB, popř. kortikoidy v očním lék. (doc)
 25. Syst. a lok. léčba ATB, popř. kortikoidy v ORL (doc)
 26. Léčba průjmů a zácpy (doc)
 27. Léčba vředové choroby gastroduodenální a refluxní choroby jícnu (doc)
 28. Očkování – povinné, nepovinné, druhy vakcín, možné kombinace, mezinárodní očkovací průkaz (doc)
 29. Profylaxe malárie a cestovních průjmů (doc)
 30. Prevence KV onemocnění vč. edukace zdrav. živ. stylu (zejména zdravá výživa a fyzická aktivita) (doc)
 31. Prevence a screening onkol. onem. v ord. VPL (doc)
 32. Péče o vybraná onkol. onem. v ord. VPL (doc)
 33. Paliativní péče o pac. v terminál. st. onemocnění (doc)
 34. Fyzikální terapie – rozdělení dle druhů aplikované energie a podle hlavního účinku, obecné kontraindikace fyzikál. th. (doc)
 35. Základní fyzioterapeutické metody a koncepty (doc)
 36. Indikace a kontraindikace lázeňské léčby v ČR (doc)

 

Diferenciální diagnostika

 1. Dif. dg. bolestí hlavy (doc)
 2. Dif. dg. bolestí na hrudi (doc)
 3. Dif. dg. bolestí břicha (doc)
 4. Dif. dg. bolestí v zádech (doc)
 5. Dif. dg. dušnosti + dusící se pac. (doc)
 6. Dif. dg. kašle + hemoptýza (doc)
 7. Dif. dg. krvácení do GIT (hematemeza, enteroragie, meléna) (doc)
 8. Dif. dg. onemocnění konečníku – bolesti, pálení, krvácení (doc)
 9. Dif. dg. hematurie mikro a makroskopické (doc)
 10. Dif. dg. exantémů, flush, rash (doc)
 11. Dif. dg. pac. s horečkou a subfebriliemi (doc)
 12. Dif. dg. edémů, zejména otoků DK (doc)
 13. Dif. dg. zvětšených mízních uzlin (doc)
 14. Dif. dg. pac. s únavovým sy (doc)
 15. Dif. dg. u pac., který hubne (doc)
 16. Dif. dg. poruch vědomí, synkopy (doc)
 17. Dif. dg. závratí (doc)
 18. Dif. dg. křečových stavů, třes (doc)
 19. Dif. dg. pac. se zarudlým okem, bolestí oka (doc)
 20. Dif. dg. krvácení z ucha (doc)
 21. Dif. dg. pruritu (doc)
 22. Dif. dg. ikterů (doc)
 23. Dif. dg. „vysoké FW“ (doc)
 24. Dif. dg. „vysokých jaterních testů“ (doc)

 

Pomocná vyšetření, provoz praxe

 1. Indikace lab. vyšetření – hematol., biochemie, mikrob. a hodnocení výsl. (doc)
 2. Indikace zobrazovacích vyš. – RTG, UZ, CT, NMR, scinti, endoskopická vyš. a jejich kontraindikace (doc)
 3. Hodnocení EKG křivky (doc)
 4. Systém primární zdravotní péče v ČR, základní zákony týkající se zdravotní péče, vyhlášky, smlouvy se ZP, metodika VZP, MNK klasifikace (doc)
 5. Péče lege artis, povinná mlčenlivost, právní odpovědnost (doc)
 6. Ekonomika praxe VPL, kapitace, bonusy, regulace (doc)
 7. Lékař jako zaměstnavatel (doc)
 8. Preventivní a dispenzární prohlídky – právní ukotvení, rozsah, frekvence, indikace pomoc. vyš. (doc)
 9. Pracovně lékařské služby, práce v riziku – legislativa (doc)
 10. Předoperační interní vyšetření, stratifikace op. rizika (doc)
 11. Vyšetření pro ŘP (řidičský průkaz a průkaz vůdce malého plavidla), ZP (zbrojní pas a průkaz pracovníka v potravinářství) a pro účely ČSSZ, Úřad práce, policii ČR (doc)
 12. Dlouhodobá a krátkodobá pracovní neschopnost (doc)
 13. Prohlídka mrtvého, list o prohlídce mrtvého (doc)
 14. Spolupráce s agenturami domácí péče, s ambul. i lůžkovými specialisty, s terénní pečov. službou (doc)

 

Doplňky

 

Ke stažení v zip:

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů